Jak projektuje się zadania do sesji Assessment Centre?

Assessment Centre, w skrócie AC to bardzo popularna od dłuższego czasu metoda rekrutacyjna, która pozwala na dokładne poznanie kompetencji kandydatów na dane stanowisko. Zazwyczaj duże znaczenie przykłada się do sprawdzania kompetencji twardych – czyli praktycznej wiedzy koniecznej do pracy na danym stanowisku. Właśnie dlatego Assessment Centre jest bardzo pomocny, ponieważ w miarodajny sposób bada kompetencje miękkie, a w tradycyjnym procesie rekrutacyjnym jest to mało możliwe.

Assessment Center

Rekrutacja pracowników wyższego szczebla

Warto od razu zaznaczyć, że badanie AC najczęściej wykorzystuje się podczas rekrutacji pracowników wyższego szczebla, gdzie koszty procesu są duże, a konsekwencje porażki spore. Typowa sesja Assessment Centre trwa zazwyczaj jeden lub dwa dni, a badani wykonują szereg zadań oddających charakter ich przyszłej pracy. Cały proces obserwuje co najmniej dwóch asesorów, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem całości.

Zadania szyte na miarę

Choć ze wstępnego opisu może wynikać, że mamy do czynienia z dość prostym narzędziem. W rzeczywistości jednak przygotowanie samego badania jest dość skomplikowane i czasochłonne. Każda sesja AC jest bowiem inna i wymaga zaprojektowania zgodnie z oczekiwaniami klienta. Pod uwagę trzeba wziąć też kulturę organizacyjną, wartości firmy oraz specyfikę miejsca pracy. Stworzenie dedykowanych zadań należy rozpocząć od researchu klienta, a następnie analizy samej organizacji oraz stanowiska, którego rekrutacja dotyczy.

W oparciu o zebrane dane tworzy się profil idealnego kandydata i identyfikowane są kluczowe kompetencje. Przyjęto, że podczas sesji można zbadać maksymalnie 6 kompetencji – warto więc o tym pamiętać i nie przekraczać tej liczby. Kompetencje są określane poprzez mierzalne zachowania, wiedzę oraz umiejętności. Trzeba przy tym przygotować opis pozytywnych i negatywnych aspektów zachowania przypisanych do każdego ze zdefiniowanych kryteriów. Skala oceny ma umożliwiać późniejsze porównanie wyników. Czasem zdarza się, że firmy mają już przygotowanie profile kandydatów i wtedy przygotowanie sesji AC jest łatwiejsze.

Gdy mamy już za sobą analizy i przygotowania, przystępujemy do właściwego badania. Pamiętajmy przy tym, aby narzędzia podczas sesji AC odpowiadały zdefiniowanym i wybranym przez nas kompetencjom. Co ważne, nie będzie można ich wykorzystać w zadaniach zespołowych – do tego powinniśmy dobrać zupełnie inne testy.

Zobacz także