Holistycznie o pracy

Rynek pracy zmienia się ostatnimi czasy w szybkim tempie. I nie chodzi tylko o to, że sytuacja przesunęła się na korzyść pracowników albo o to, że zmieniła się struktura pokoleniowa w grupie w wieku produkcyjnym. W dużo szerszej perspektywie chodzi o czwartą rewolucję przemysłową, czyli kolejną falę automatyzacji, która zmieni świat. W obliczu tych przeobrażeń potrzebne jest odpowiednie całościowe podejście do pracy, zwłaszcza w dziale HR tak, aby pracownicy organizacji byli wciąż produktywni i usatysfakcjonowani. Jednym z lepszych rozwiązań wydaje się być tzw. projektowanie doświadczeń.

Perspektywy

Zgodnie z prognozami, 65% dzieci, które aktualnie zaczynają naukę, będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Część obecnych zawodów w związku z tym zniknie. Przede wszystkim zniknie ta część pracy, która jest powtarzalna i przewidywalna, gdyż w pierwszej kolejności właśnie ją da się zautomatyzować. Owe zmiany wynikają głównie z postępu technologicznego, a konkretniej z rosnących zdolności do gromadzenia danych i możliwości ich przetwarzania. Mowa oczywiście o IOT (ang. Internet of Things – internet rzeczy) oraz algorytmach AI (ang. artificial intelligence – sztuczna inteligencja). Dzięki temu z list codziennych obowiązków pracowników zniknie wiele monotonnych zajęć.

Projektowanie doświadczeń

Projektowanie doświadczeń to podejście, które zakłada holistyczne spojrzenie na środowisko pracy i procesy w nim zachodzące. Aktualnie pojawia się wiele nowych inicjatyw mających na celu podniesienie komfortu pracy. Są one prowadzone przez działy IT i HR. Jednak nieskoordynowane wprowadzanie nowych usprawnień technologicznych i akcji motywujących nie ma sensu i przynosi tylko fragmentaryczne skutki. Kluczem do sukcesu jest prowadzenie ich jako całościowej strategii. Musi ona odpowiadać najważniejszym założeniom biznesowym organizacji i pomagać w ich realizacji.

Warunki pracy będą zmieniać się coraz bardziej. Biura będą częściowo zastąpione przez wirtualne zespoły lub przestrzenie coworkingowe, a same firmy będą przeistaczać się w twory zbliżone bardziej do społeczności lub gildii. By być gotowym na te zmiany, warto już dziś myśleć o spójnej strategii projektowania doświadczeń pracowniczych.

Zobacz także