Gdy nieobecności wymykają się spod kontroli, czyli o absencji słów kilka

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do korzystania z urlopu oraz różnego rodzaju zwolnień. I właściwie nie byłoby z tym problemu, gdyby nie fakt, że niektórzy pracownicy wydają się nadużywać tego prawa. Czy istnieje sposób, by temu zaradzić?

Badanie absencji pracowników

Firma Advisory Group TEST Human Resources postanowiła szerzej zgłębić temat nieobecności pracowników. Jako punkt odniesienia, eksperci wzięli firmy z Dolnego Śląska – to właśnie tam klienci najbardziej skarżyli się bowiem na zbyt wysoki poziom nieobecności podwładnych. Badanie absencji pracowników na Dolnym Śląsku “wpisane” zostało do cyklicznych raportów płacowych (czyli zestawień aktualnych wynagrodzeń w Polsce oraz poszczególnych branżach i regionach), choć samo w sobie powstało po raz pierwszy. Dane na temat nieobecności pracowników przekazało 36 firm z Wrocławia, Wałbrzycha oraz Legnicy. Co wynikło z badania i jakie wnioski można na jego podstawie wysnuć na przyszłość?

Na produkcji gorzej niż w biurze

Rzeczą, która jako pierwsza rzuca się w oczy, jest fakt, że zwiększony poziom absencji dotyczy przede wszystkim pracowników fizycznych – czyli, siłą rzeczy, zatrudnionych w firmach znajdujących się poza Wrocławiem. W stolicy województwa mieszczą się bowiem raczej biurowce niż firmy produkcyjne, specyfika rynku pracy w tym mieście jest więc zupełnie inna. Informacje dotyczące poziomu absencji pracowników zostały podzielone w badaniu na kilka kategorii: wiek, płeć oraz staż osób zatrudnionych we wspomnianych firmach. Jak twierdzi Agnieszka Keiper, Opiekunka Klientów z Dolnego Śląska:

“Najczęstsze powody absencji w firmach produkcyjnych to zdecydowanie choroba własna i zwolnienie z powodu ciąży, w mniejszym stopniu opieka nad dzieckiem oraz absencja wypadkowa”.

Tylko choroba czy już ucieczka?

Badanie na firmach produkcyjnych można oczywiście potraktować tylko jako niewielki wycinek rzeczywistości, służący do określenia tendencji panującej wśród pracowników. Każdy pracodawca, niezależnie od branży, w jakiej działa, powinien jednak znać podstawowe powody nieobecności pracowników. Często zdarza się bowiem, że podwładni nadmiernie wykorzystują prawo do “L-4”. Jeśli zachodzą jakiekolwiek podejrzenia względem pracownika, w pierwszej kolejności warto przeprowadzić z nim rozmowę na ten temat. Być może opuszcza on pracę z powodu wypalenia zawodowego, stresu albo przemęczenia. By zmniejszyć poziom absencji warto więc nie tylko wdrażać różne programy motywujące do utrzymania wysokiej frekwencji, ale także regularnie badać poziom satysfakcji pracowników.

Zobacz także