Praca na sezon tylko przez agencję

Okres wakacyjny wielu osobom kojarzy się z poszukiwaniem pracy sezonowej. Pracować chcą głównie studenci, ale jest także wiele innych osób, dla których letni wysyp ogłoszeń stanowi zbawienie. Ale zwiększona ilość ofert, to także więcej kandydatów. Do biur rekrutacyjnych napływają tysiące aplikacji, a każdy kandydat chce, żeby go zauważono. Ci, którzy szukają pracy na własną rękę mają niezwykłe szczęście, jeśli zostaną zaproszeni na rozmowę. Istnieją jednak instytucje oferujące pomoc w szukaniu sezonowego zatrudnienia. Są nimi agencje pracy tymczasowej.

Trzy strony umowy

Praca tymczasowa tym różni się od stałej, że z góry określa się czas jej wykonywania. Umowa, którą zawieramy z agencją ma charakter umowy trójstronnej – pomiędzy pracownikiem, agencją i pracodawcą. Oznacza to, że wszystkie formalności bierze na siebie agencja, a nie użytkownik (pracodawca). To na adres agencji wysyłamy dokumenty aplikacyjne, dokładnie przy tym określając, jaki rodzaj pracy nas interesuje. Zazwyczaj można dokonać tego w sposób elektroniczny, np. wypełniając formularz na stronie agencji. Jeśli chcemy, możemy też oczywiście udać się do jej siedziby. Kiedy złożymy już wszystkie potrzebne dokumenty, po prostu czekamy, aż pojawi się oferta, która będzie dla nas odpowiednia. Kiedy to nastąpi, agencja informuje nas o tym (np. telefonicznie). Jeśli jesteśmy zainteresowani, to podpisujemy umowę – ale uwaga – nie z pracodawcą, a z agencją pracy tymczasowej. Taka forma współpracy nie łączy bezpośrednio pracowników z pracodawcą. Kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do pracy reguluje umowa zawierana przez agencję z użytkownikiem.

Pracodawców dwóch

Pracodawcą osoby ubiegającej się o posadę nie jest więc właściciel firmy, ale agencja pracy. Oczywiście jest to stan jedynie formalny, ponieważ zawodowe obowiązki wykonujemy w siedzibie firmy, w której jesteśmy faktycznie zatrudnieni. Również sprawy formalne, takie jak zwolnienia lekarskie, rozliczanie wynagrodzenia oraz wnioski urlopowe są rozpatrywane przez agencję. Wyjątkiem od tej zasady jest określanie terminu oraz długości urlopu, które pracownik ustala z użytkownikiem.

Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują pomocy przy szukaniu pracy. Ogłoszenia publikowane z ramienia agencji są bardziej ścisłe, stawiają jasno określone wymagania i zasady współpracy. Odróżnia to je od niektórych ogłoszeń znajdujących się w portalach internetowych, które często są pisane przez niekompetentne osoby i zawierają wiele braków, np. nie ma w nich nazwy firmy czy stanowiska, a także nie określają jasno wymagań i obowiązków potencjalnego pracownika. Zamieszczając CV w agencji pracy mamy za to pewność, że nasz profil jest dobrze dopasowany do wymagań pracodawcy.

Zobacz także