Sprawdzamy, w której branży ma się wpływ na wysokość wynagrodzenia

Nagradzanie pracownika za dobrze wykonaną pracę przynosi podwójne korzyści. Po pierwsze podwładny ma świadomość, że jego wysiłki są zauważane i doceniane. Po drugie stanowi motywację dla wykonywania kolejnych zadań, bo to po prostu się opłaca.

Według analiz Raportu Płacowego najczęściej przyznawane dodatki płacowe to: premia uznaniowa, nagroda za wymyślone/zgłoszone usprawnienia czy premia frekwencyjna. Zmienne dodatki płacowe to część wynagrodzenia całkowitego, stanowiąca ekwiwalent za nadobowiązkowy wkład pracownika w generowanie zysku firmy.

W jakich branżach przyznaje się najwięcej dodatków pozapłacowych?

Przede wszystkim wysokość wynagrodzenia zależy od wyników pracy w przedsiębiorstwach typowo handlowych. Pensja pracowników sprzedaży składa się w 80% z płacy podstawowej, a aż 20% wynagrodzenia to zmienne dodatki płacowe. Natomiast pracownicy obsługi klienta otrzymują 14% części zmiennej wynagrodzenia.

Dobra relacja z klientem to połowa sukcesu dla firmy, a dla samych pracowników to jak widać zaledwie część z tej połowy.

W przypadku pracowników działów produkcji, logistyki i zakupów oraz marketingu, mogą oni kształtować wysokość pensji na poziomie 10%. Na najniższy udział części zmiennej wynagrodzenia mogą liczyć zatrudnieni w sektorze usług dla biznesu oraz usług wspólnych (branża SSC/BPO). Analitycy serwisu Raport Płacowy wyjaśniają, że ze względu na specyfikę tych przedsiębiorstw w tej branży głównym narzędziem motywacyjnym są świadczenia pozamajątkowe.

Dane potwierdzają, że w marketingu liczy się dobry kontakt z klientem i wyniki, za które pracodawcy przyznają prowizje. Natomiast w sektorze usług dla biznesu trudniej wykazać się kreatywnością w tworzeniu nowych rozwiązań.

Źródło: RaportPłacowy.pl Advisory Group Test Human Resources.

Zobacz także