Co wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Wynagrodzenia Polaków rosną nieprzerwanie od kilkunastu już lat. Oczywiście sporą część tego wzrostu “zjada” inflacja. W tym roku jest ona zresztą najwyższa od dwudziestu lat. Poza sytuacją na rynku, na wysokość naszych zarobków wpływają jednak także inne czynniki. Od czego zatem zależy nasze wynagrodzenie? 

Czynniki zewnętrzne

wynagrodzenia

Do czynników zewnętrznych regulujących wysokość naszego wynagrodzenia w pierwszej kolejności można zaliczyć możliwości finansowe przedsiębiorstwa. Są bowiem firmy bogatsze i biedniejsze – zarobimy zatem tyle, ile pracodawca będzie w stanie nam zapłacić i jednocześnie zachować swoją płynność finansową. Wiele przy tym zależy od strategii płacowej danej organizacji. Jeśli w celu optymalizacji kosztów, oferuje się niższe wynagrodzenia, należy liczyć się z utrudnioną rekrutacją pracowników oraz ze zwiększeniem fluktuacji kadr. Oszczędność może zatem okazać się pozorna, ponieważ zarówno przedłużające się poszukiwanie kandydatów, jak i wzmożona rotacja generują spore koszty. Z kolei przeciwna strategia polega na płaceniu wynagrodzeń wyższych niż rynkowe. W ten sposób firmy przyciągają najlepszych specjalistów, a jednocześnie zapobiegają zwiększeniu wskaźnika odejść. Wyższe koszty początkowe, mogę w dłuższej perspektywie okazać się mniej bolesne, niż w strategii oszczędzania.

Innym czynnikiem zewnętrznym jest podaż i popyt na pracowników na rynku pracy. W przypadku, kiedy stanowisk pracy jest więcej niż dostępnych kandydatów, firmy podnoszą płace. Muszą bowiem oferować lepsze niż konkurencja wynagrodzenie tak, by przyciągnąć nowych, a jednocześnie nie stracić dotychczasowych pracowników.

Wpływ na wysokość zarobków mogą też mieć związki zawodowe, których głównym zadaniem jest dbanie o interesy zatrudnionych. W firmach, w których funkcjonują, podwyżki ustala się w czasie negocjacji. 

Natomiast w przypadku, kiedy pracodawcy płacą pracownikom wynagrodzenie minimalne, pojawia się jeszcze jeden czynnik zewnętrzny, czyli przepisy kodeksu pracy. W momencie zatem, kiedy rząd decyduje o podwyżce płacy minimalnej, pracodawcy zobligowani są ją wprowadzić.

Czynniki wewnętrzne 

Do czynników wewnętrznych wpływających na wysokość wynagrodzenia należą kwestie  bezpośrednio związane z naszą pracą. Będzie to zatem wewnętrzna wartość stanowiska. Ta z kolei zależy od trzech aspektów. Pierwszy to kompetencje wymagane na danym stanowisku. Im są trudniejsze oraz im bardziej wąski jest poziom specjalizacji, tym wyższych zarobków możemy się spodziewać. Kolejny aspekt dotyczy odpowiedzialności. Tutaj wysokość wynagrodzenia będzie wprost proporcjonalna do jej zakresu. Ostatnim aspektem jest wpływ danego stanowiska na zyski przedsiębiorstwa. Im większy wkład w wyniki firmy, tym wyższa wypłata.

Ustalając wynagrodzenia, pracodawcy powinni przy tym bezwzględnie pamiętać o przepisach prawa pracy. Zwłaszcza zaś o artykule 183a, z którego wynika, że pracowników należy traktować równo, jeśli chodzi o warunki zatrudnienia. Nie może zatem dojść do sytuacji, w której dwie osoby, wykonując tę samą pracę, otrzymują za nią różne wynagrodzenie. Siatka płac powinna też odzwierciedlać hierarchię stanowisk w przedsiębiorstwie.

Jak stworzyć atrakcyjne warunki finansowe?

Na niezwykle istotną rzecz związaną z poziomem płac zwraca uwagę Maciej Ważny z firmy manaHR

Ustalanie wysokości wynagrodzeń w firmie nie jest łatwym procesem. Należy wziąć pod uwagę zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Coraz większy nacisk kładzie się na konkurencyjność na rynku pracy, co przekłada się na wzrost wynagrodzeń na stanowiskach deficytowych. Może to spowodować zaburzenia wewnętrznej struktury płac. Aby tego uniknąć, pracodawcy oferują ciekawe dodatki pozapłacowe, tak by uatrakcyjnić ofertę pracy.

Wynagrodzenie powinno być zatem atrakcyjne dla kandydatów, z drugiej nie może jednak zaburzać wewnętrznej struktury firmy. Poza propozycją dodatków pozapłacowych, dobrym środkiem zaradczym jest też skorzystanie z raportów wynagrodzeń. Narzędzie to pomaga ustalić atrakcyjne stawki, które nie będą niższe niż rynkowe, a jednocześnie nie zrujnują organizacji.  

Zobacz także