Tajniki raportu wynagrodzeń – mapowanie stanowisk

W sytuacji, gdy firmy muszą się bardzo starać, żeby pozostać konkurencyjnymi na rynku pracy, warto skorzystać z raportu płacowego przygotowanego przez profesjonalną agencję. To narzędzie pozwala upewnić się, że każdy pracownik otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie. Umożliwia również przygotowanie interesującej finansowo oferty dla nowych kandydatów, usprawniając proces rekrutacji pracowników. Trzeba jednak umieć korzystać z raportu wynagrodzeń, nie zawsze bowiem da się w prosty sposób porównać jedną firmę do drugiej. Tutaj z pomocą przychodzi mapowanie stanowisk.

Czym jest mapowanie?

Mapowanie stanowisk to proces porównywania i łączenia odpowiednich stanowisk w naszej firmie z tymi, które występują w konkurencyjnych przedsiębiorstwach. Ponieważ wiele stanowisk tworzonych jest na bieżąco i dedykowanych pod konkretny zakres obowiązków, to nie zawsze ich nazwy będą pokrywać się ze stanowiskami w innych firmach nawet z tej samej branży. W jednej specjalista ds. X może mieć połowę obowiązków specjalisty ds. Y i specjalisty ds. Z z innej firmy. Mapowanie stanowisk umożliwia właśnie porównywanie płac w takich sytuacjach.

Jak wygląda proces mapowania?

Ponieważ mapowanie stanowisk jest usługą prowadzoną przez profesjonalne agencje, to zaczyna się od szkolenia prowadzonego przez konsultanta z takiej agencji dla zespołu lub specjalisty HR w danej firmie. Po opanowaniu metodologii przystępuje się do samego procesu, który polega na podziale stanowisk na ścieżki i odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach systemu stworzonego przez agencję. Na koniec porównuje się wyniki z realną hierarchią stanowisk. Więcej na ten temat mówi Martyna Ratusznik z manaHR, firmy tworzącej profesjonalne raporty płacowe:

Podczas mapowania Uczestnik badania odpowiada na szereg pytań charakterystycznych dla danej grupy stanowisk. Pytania są zamknięte i krótkie, a każda z możliwych odpowiedzi opatrzona jest zwięzłym opisem.

Stanąć na wysokości zadania

Kto powinien być odpowiedzialny za taki proces w firmie? Przede wszystkim powinna to być jedna osoba. W dodatku musi być to ktoś, kto posiada dużą wiedzę o firmie. I chodzi nie tylko o to, czym zajmuje się dana organizacja, ale także jakie są obowiązki na poszczególnych stanowiskach. Często jest to problematyczne, ponieważ wiedza ta może być rozproszona, ale zwykle zajmuje się tym menadżer HR lub specjalista HR. O tym, dlaczego jest to zwykle najlepszy wybór mówi Martyna Ratusznik:

Klienci czasami pytają o to, jak bardzo szczegółowe są zagadnienia i czy w trakcie mapowania będą potrzebować „ściągawek” (na przykład opisów stanowisk w firmie). Posiłkowanie się dodatkowymi źródłami nie jest konieczne pod warunkiem, że osoba mapująca ma wiedzę o stanowiskach w firmie – nie chodzi tu o „encyklopedyczną” wiedzę – raczej o ogólne rozeznanie w firmie czym na co dzień zajmują się pracownicy poszczególnych działów. Pozwala to na intuicyjne wartościowanie struktury organizacyjnej. Dlatego też najczęściej (i najsprawniej) mapują specjaliści i managerowie HR.

Wszystko dla konkurencyjności

Ponieważ korzystanie z raportów płacowych stało się w dzisiejszych czasach nadmiernej fluktuacji kadr konieczne, to warto ułatwić i usprawnić proces ich użytkowania poprzez mapowanie stanowisk. Trzeba jednak pamiętać, że proces ten odnosi się tylko i wyłącznie do stanowisk, a nie ludzi i powinien być prowadzony właśnie w takim duchu.

Zobacz także