4 osobowości, 4 motywacje, czyli model DISC

DISCDobry HR-owiec musi po części być także psychologiem. W końcu jego codzienne obowiązki to zarządzanie zasobami ludzkimi. Podstawowa wiedza na temat zachowania człowieka uławia podejmowanie słusznych decyzji, takich jak motywowanie pracowników.

Wcale nie trzeba ukończyć doktoratu z nauk humanistycznych, by dobrze zarządzać zespołem. Wystarczy znajomość kilku modeli osobowości oraz wiedza, w jaki sposób wpływać na poszczególne typy usposobienia. Nie ma dwóch takich samych osób, każdy ma własne potrzeby, jednak w wieloosobowych zespołach, czy w całej organizacji nie jest możliwe dobranie konkretnych działań indywidualnie dla każdego pracownika. Dlatego też decyzje kadrowe warto opierać na tzw. modelach osobowości. Naukowcy odkryli, że ludzie przejawiają podobne typy postaw, a osoby przyporządkowane do poszczególnych grup wykazują tożsame zachowania.

Model DISC

Amerykański psycholog Williama Marstona wyróżnił cztery postawy po dwie przeciwstawne sobie pary. To postawy otwarte na innych ludzi, ekstrawertyczne (Outgoing) i introwertyczne, powściagliwe (Reserved). Drugą parą są postawy zorientowane na ludzi (People Oriented) oraz na zadania (Task Oriented). W ich zakresach znajdują się cztery główne osobowości, czyli: Dominant, Influencing, Steady, Cautious, od pierwszych liter nazw osobowości wziął się właśnie model DISC. Aby skorzystać z powyższego modelu behawioralnego wystarczy podzielić pracowników na cztery grupy i dla każdej z nich dobrać właściwe czynniki motywacyjne.

Osobowość dominująca (Dominant)

Osobowości mieszczące się w zakresie między otwartością i nastawieniem na zadania. Pracownicy tego typu pracują szybko i równie szybko chcą widzieć efekty swoich działań; lubią wyzwania, nie boją się podejmować ryzyka, ale mogą także działań impulsywnie. To dobrzy liderzy zespołu, ale wymagają kontroli, ponieważ dla nich liczy się osiągnięcie celu. Osobowości dominujące nie pracują wydajnie, gdy nie mają wolności działania; mają swoje zdanie. Lubią być doceniani poprzez namacalne nagrody.

Osobowość inspirująca (Influencing)

To osoba otwarta i nastawiona na ludzi. Pracownicy o osobowości „I” są urodzonymi liderami. Świetnie pokierują działaniami zespołu, są kreatywne i pomysłowe. Najlepiej odnajdują się w działaniu grupowym. Warto więc wykorzystać ich potencjał i zlecać działania odpowiadające tej osobowości. W schematycznej, powtarzalnej pracy są mało efektywni i szybko się nudzą. Motywuje ich poczucie odpowiedzialności za innych, a ich nagradzanie powinno odbywać się forum publicznym.

Osobowość stabilna (Steady)

Osobowości należące do tej grupy są nastawione na ludzi i powściągliwe w działaniu. To członkowie zespołu, którzy nie wybijają się, ale stanowią jego mocny człon, mając na uwadze dobro całej grupy. Są solidni i lojalni. Najważniejsze jest dla nich poczucie bezpieczeństwa i rodzina, dlatego też wysoko cenią sobie równowagę między pracą a życiem osobistym. Środkami motywującymi mogą być dla nich pakiet medyczny, socjalnej, pomoc w wychowaniu dzieci itp. Nie są to osoby, które dbają o rozgłos, ale także potrzebują nagradzania.

Osobowość rozważna (Cautious)

Pracownicy nastawieni na zadania i powściągliwy. To typ osoby, która potrzebuje spokoju i samodzielności. Efektywniej będzie działać samodzielnie niż w grupie. Pewne jest natomiast, że nie spoczną dopóki nie osiągną celu, są często perfekcjonistami, nie uznającymi kompromisu. Motywacją dla nich będzie możliwość elastycznych godzin pracy i pracy zdalnej. Są to pracownicy, dla których ważny jest rozwój, więc dobrym narzędziem motywacyjnym będą kursy i szkolenia.

A ty jakim jesteś typem osobowości? Czy zauważasz podobne zachowania w swoim zespole?

Zobacz także