CFO – więcej niż prezes

PCFOolscy dyrektorzy finansowi patrzą w przyszłość o wiele bardziej pozytywnie od swoich europejskich kolegów. Z badania międzynarodowej firmy doradztwa personalnego Michael Page wynika, że aż 80,6% polskich CFO ma optymistyczne zapatrywania co do wzrostu rynku krajowego w ciągu kolejnego roku. W Europie odsetek ten osiągnął ok. 64,9%, a na świecie 68%.Badania “Globalny barometr dyrektorów finansowych” dokonano na 2847 respondentach z ponad 70 krajów. 103 badanych pochodziło z Polski.

Dyrektor finansowy – prestiż i obowiązki

Jeszcze nie tak dawno temu, to prezesowie, czyli CEO, zajmowali się wprowadzaniem do firm nowych praktyk i procedur. Obecna sytuacja zmieniła się jednak na tyle, że teraz to dyrektorzy finansowi podejmują strategiczne decyzje. Wielu CFO skupia się na sukcesywnie postępujących ulepszeniach, wdrażając je krok po kroku, tak aby osiągnąć możliwie największy poziom optymalizacji procesów (68%). Dla niektórych istotna jest także optymalizacja kosztów (61,2%), dla innych z kolei bardzo ważne jest właściwe zarządzanie płynnością finansową (43,7%).

Podejmowanie poważnych decyzji wiąże się ze wzrostem prestiżu pełnionej funkcji. Dziś dyrektor finansowy musi cechować się także większym poziomem kompetencji. CFO powinien posiadać wiedzę nie tylko z zakresu finansów, ale również prawa, HR, zakupów i IT. Przydatna jest także umiejętność strategicznego myślenia, komunikacji oraz zarządzania zmianą.

Na jakich zmianach polscy dyrektorzy finansowi pragną skupić się najbardziej? Badanie Michael Page wskazuje, że są to obszary takie jak: innowacje w dziale finansowym (71,8%), wdrażanie oprogramowania (48,5%), centralizacja (22,3%), wdrażanie centrów usług wspólnych (13,6%), outsourcing (12,6%), insourcing (5,8%) oraz decentralizacja (1,9%).

Potrzebni wykwalifikowani pracownicy

Firmy, w których będą miały miejsce duże zmiany, mają zapotrzebowanie na nowych pracowników – specjalistów z konkretnych dziedzin. W Polsce aż 6 na 10 CFO poszukuje ekspertów. Wśród obszarów, w których będą potrzebni pracownicy, wymieniano najczęściej: kontroling (31,1%), księgowość (19,4%), planowanie finansów i analizy (17,5%). Zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel jest więc ogromne, praktyka pokazuje jednak, że firmom i agencjom rekrutacyjnym naprawdę trudno znaleźć kandydata z odpowiednimi kwalifikacjami. Przykładowo, aż 4 na 5 polskich firm ma duży problem z wyszukaniem potencjalnego pracownika do działu finansowego. To aż o 15 punktów procentowych więcej niż w innych miejscach na świecie.

Na szczęście istnieją również pozytywne strony pełnienia funkcji CFO. Aż 82% polskich dyrektorów finansowych jest zadowolonych z wykonywanej pracy. Pod tym względem zajęliśmy wysokie miejsce w rankingu, ponieważ odsetek ten wynosi na świecie 75%. Dlaczego polscy CFO czują się w pracy aż tak dobrze? Być może mają na to wpływ niemałe zarobki. Roczne wynagrodzenie polskiego dyrektora finansowego, pracującego w międzynarodowej korporacji wynosi ok. 240-360 tysięcy zł.

Zobacz także