HR Business Partner, czyli strateg blisko ludzi

Sektor Human Resources niegdyś kojarzony przede wszystkim z obsługą kadr i płac, przeszedł w ostatnich latach ogromne przeobrażenie w związku z rozwojem technologicznym. Pod wpływem automatyzacji procesów nastąpiła reorganizacja stanowisk. Niektóre z nich zniknęły, a w ich miejsce pojawiły się nowe. W odpowiedzi na potrzeby rynku powstało m.in. stanowisko HR Business Partner (HRBP). Jego rola nie ogranicza się jednak, jak mogłoby się wydawać, do wspierania kadry zarządzającej wyższego szczebla. Czym dokładnie zajmuje się osoba na tym stanowisku? Jak można zostać HR Business Partnerem?

HR Business Partner

HR Business Partner – opis stanowiska

Osoba pracująca na stanowisku HR Business Partnera wspiera kadrę zarządzającą we wszystkich działaniach dotyczących polityki personalnej. Bierze np. czynny udział w podejmowaniu decyzji odnośnie zwolnień, rekrutacji pracowników, czy planów rozwojowych. Do strategicznych dla przedsiębiorstwa zadań HR Business Partnera należy też monitorowanie oraz zapobieganie wzrostowi wskaźnika absencji i fluktuacji kadr. Jak można się domyślić, HRBP musi sprawnie reagować na wszelkie kryzysy dotyczące personelu i zmieniające się warunki. Na przykład w obliczu pandemii odpowiedzialność za organizację nowych warunków pracy ponosi właśnie on. Nie bez znaczenia pozostaje także jego wkład w budowanie kultury organizacji i pielęgnowanie jej wartości. To przekłada się zaś na udział w planowaniu strategii employer brandingowej. Można zatem łatwo wywnioskować, że praca na tym stanowisku koncentruje się na efektach. Nadrzędnym bowiem celem działań HR Business Partnera powinien być wzrost efektywności i zwiększenie wydajności zasobów ludzkich przy jednoczesnym dopasowaniu ich do strategii biznesowej przedsiębiorstwa.

Ścieżka zawodowa HRBP

HR Business Partner to lider w swojej branży. Nie da się nim zatem zostać bez zdobycia wcześniej odpowiedniego doświadczenia w HR. Osoba aspirująca do tego stanowiska musi posiadać także właściwe nastawienie. Chodzi bowiem o myślenie strategiczne i aktywne tworzenie procesów HR, a nie wypełnianie administracyjnych obowiązków. Jako że stanowisko to obarczone jest dużą odpowiedzialnością, nie może objąć go przypadkowa osoba. Radzenie sobie ze stresem, adaptacja do zmian, szybkość reakcji, a do tego doskonała znajomość prawa pracy to tylko podstawowe kompetencje HR Business Partnera. Nie obędzie się również bez umiejętności argumentacji i zdolności negocjacyjnych – wszak dyskutował będzie (nieraz zażarcie) z zarządem jako przedstawiciel kadr.

HR Business Partner na rodzimym rynku pracy

Rola HRBP opisana już w latach 90 tych poprzedniego wieku, w naszym kraju pojawiła się stosunkowo niedawno. W związku z tym niekoniecznie jest u nas dobrze pojmowana. Stąd biorą się ogromne różnice między poszczególnymi firmami, jeśli chodzi o rolę i obowiązki HR Business Partnera. W jednych organizacjach będzie on delegowany głównie do czynności administracyjnych i związanych z kadrami, w innych jego nadrzędną rolą okaże się wspieranie managementu.

Zobacz także