Jak rozliczać z nadgodzin zdecyduje Trybunał Konstytucyjny

nadgodziny

Czy zmienia się przepisy o rekompensacie za nadgodzin?

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do TK o zbadanie zasad przyznawania rekompensaty za nadgodziny. Głównie zyskają na tym urzędnicy, ale pracownicy z sektora prywatnego też mogą liczyć na bardziej przychylne przepisy.

Obecnie pracownicy korpusu służby cywilnej nie mogą liczyć ani na dodatek do wynagrodzenia, ani na zwiększony wymiar czasu wolnego. Jest to niezgodne z przepisami Europejskiej Karty Społecznej, która została ratyfikowana przez polskie państwo. W myśl art. 4 ust. 2. unijnego dokumentu dotyczącego urzędniczych pragmatyk służbowych pracownicy powinni mieć zagwarantowaną zwiększoną rekompensatę za nadliczbowe godziny spędzone w pracy. Eksperci w tym także RPO wielokrotnie apelowali do rządu o zmianę przepisów i dostosowanie ich do europejskiego prawa, a nowelizacja ustawy trafiła do kosza. Teraz zajmą się tym sędziowie TK, którzy powinni przychylić się do wniosku RPO Ireny Lipowicz.

Dłuższe wolne za nadgodziny

Pani Rzecznik zamierza także zbadać sposób rozliczania nadgodzin pracowników samorządowych, służby granicznej, urzędów państwowych czy kontrolerów z Najwyższej Izby Kontroli. Gdy zapadnie przychylny wyrok, to urzędnicy zyskają prawo do zwiększonego wynagrodzenia lub dłuższego czasu wolnego w zamian za pracę po godzinach. RPO zamierza udowodnić, że dłuższe wolne należy się także pozostałym pracownikom. Tu jednak sytuacja może nie być tak oczywista, na co zwracają uwagę także prawnicy.

Co należy się pracownikowi za dłuższą pracę?

W tej chwili pracodawca powinien wypłacić zatrudnionemu, który zostaje w pracy po godzinach dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50 lub 100 proc. pensji. Zamiast wyższego wynagrodzenia może udzielić pracownikowi czas wolny od pracy w wymiarze o połowę wyższym niż czas spędzony ponad liczbę godzin przewidzianych w umowie. Gdy czas wolny jest przyznawany na wniosek pracownika, to należy mu się on w stosunku 1 do 1. To znaczy, że pracownik powinien dostać tyle wolnego, ile spędził na pracy po godzinach. To właśnie tę zasadę zamierza zakwestionować RPO przed Trybunałem. Europejska Karta Społeczna zakłada zwiększoną rekompensatę, jeśli chodzi o wynagrodzenie, a nie czas wolny. Dlatego też sędziowie mogą odrzucić tę część wniosku i prawo dla sektora prywatnego się nie zmieni.

Zobacz także