Nowy pracownik? Tylko z opisu

kompetencyjne opisy stanowisk pracyOpisy stanowisk pracy to ważny element struktury organizacji. W dużych przedsiębiorstwach zatrudniających po kilkadziesiąt pracowników w każdym oddziale opisy pozwalają zapanować nad chaosem organizacyjnym. Co powinien zawierać opis stanowiska pracy?

Kompetencyjne opisy stanowisk pracy powinny zawierać dane dotyczące abstrakcyjnego pracownika, a nie konkretnej osoby. Należy zawrzeć w takiej charakterystyce cel powołania danej posady, miejsce w strukturze organizacyjnej i warunki pracy (czas, miejsce, narzędzia). Oprócz podstawowych danych powinny pojawić uprawnienia, zakres odpowiedzialności i przede wszystkim zakres obowiązków. W ostatniej części warto zawrzeć wymagania kwalifikacyjne tj.: wykształcenie, wymagane umiejętności, cechy osobowości czy dyspozycyjność.

Zastosowanie

Kompetencyjne opisy stanowisk pracy znajdują zastosowanie w wielu aspektach działalności firmy. Najczęściej wykorzystuje się je podczas procesów rekrutacyjnych. Rekrutacja i selekcja kandydatów w oparciu o takie ramy kompetencji przebiega szybciej i sprawniej. Opisy stanowisk przydają się również do sporządzania ocen pracowniczych. To narzędzie HR jest pomocne także przy ustalaniu ścieżek kariery, rozwoju pracowników oraz przyznawania awansów i podwyżek wynagrodzenia.

Aktualne dane

Bardzo ważne jest także aktualizowanie opisów stanowisk pracy. Raz sporządzone charakterystyki etatów muszą być odświeżane, szczególnie, gdy firma przechodzi restrukturyzację. Należy sprawdzić, czy dla danego stanowiska nie zmienił się zakres obowiązków i odpowiedzialności; czy warunki pracy są nadal te same; czy wymagane są wyższe kwalifikacje niż dotychczas. Takie informacje przełożą się na konkretne zmiany, np. przyznanie wyższego bądź niższego wynagrodzenia.

Zobacz także