Wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością


Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na konkretnym stanowisku jest coraz popularniejszą praktyką. Nie da się ukryć, że aktywizacja osób z dysfunkcjami jest dla nich jedną z szans na rozwój zawodowy. Jednocześnie, nawiązanie współpracy z niepełnosprawnym, jest także jednym z większych wyzwań dla samego pracodawcy. Na jaki rodzaj wsparcia może więc on liczyć i gdzie powinien się zgłosić?

Wsparcie merytoryczne i prawne dla pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne

Nawiązanie współpracy z osobą niepełnosprawną wymaga wprowadzenia wielu zmian w organizacji. Pojawia się konieczność umiejętnej adaptacji, do nieco innej rzeczywistości. Nawet najbardziej doświadczony pracodawca, może więc poczuć się przytłoczony. Właśnie dlatego istnieje wiele organizacji, które oferują wsparcie prawne, ale także i merytoryczne w tym zakresie. Mogą one przejąć na siebie poszczególne obowiązki i odpowiedzialności jak np.:

  • przeprowadzenie audytu i sprawdzenie poprawności dokumentacji pracowniczej i rozliczeń,
  • przeprowadzenie analiz różnorodnych postępowań administracyjnych i sądowych,
  • przygotowanie wniosków odwoławczych,
  • pomoc we wnioskowaniu o należne dofinansowanie.

Dodatkowo, takie organizacje mogą również udzielić pełnego wsparcia już na etapie rekrutacji i samego zatrudnienia pracownika z dysfunkcjami. Dzięki temu, pracodawca będzie mógł skupić się na innych obowiązkach, a zewnętrzna organizacji pomoże w sprawdzeniu i sporządzeniu dokumentacji, a także udzieli niezbędnego wsparcia merytorycznego. Przykładem organizacji udzielającej wsparcie dla pracodawców jest OBPON.

Wsparcie finansowe na zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością

Zgodnie z tym, co zostało już wspomniane, zatrudnienie pracownika z konkretnym stopniem niepełnosprawności, niesie za sobą także konieczność wprowadzenia zmian. Niemniej jednak aktywizacja takich osób jest propagowana, a co za tym idzie, pojawiły się także możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Udziela ich PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O tego typu dofinansowanie mogą starać się pracodawcy, którzy:

  • zatrudniają co najmniej 25 pracowników na pełny wymiar czasu pracy,
  • 6% pracowników spośród zatrudnionych, to osoby niepełnosprawne.

Wówczas po złożeniu odpowiedniego wniosku, pracodawca może oczekiwać na jego rozpatrzenie i przyznanie należnej kwoty dofinansowania. Oczywiście, wysokość pomocy materialnej jest określana na podstawie stopnia niepełnosprawności pracownika. W wielu wypadkach, pracodawcy mogą także ubiegać się o zwrot kosztów, które zostały poniesione na poczet przystosowania miejsca pracy do indywidualnych potrzeb pracownika z dysfunkcjami. Zakup niezbędnych mebli, udogodnień czy wyposażenia można później rozliczyć z dofinansowania. Jak więc widać, pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może liczyć na pełnowymiarowe wsparcie – zarówno na płaszczyźnie merytorycznej, prawnej jak i czysto finansowej.

Niemniej jednak osoba niepełnosprawna może mieć ogromny wkład w przyszły sukces firmy, a pracodawca, który zdecydował się dać jej szanse, z pewnością tego nie pożałuje.

Zobacz także