Emigracja zarobkowa przestaje być opłacalna?

Emigracja zarobkowaPolacy wracają z zagranicy, a młodzi absolwenci uczelni szukają pracy w kraju. Czy zmiany zachodzące w Polsce sprawią, że wyjazdy w poszukiwaniu pracy za granicą przestaną nas nęcić?

Polacy zamiast wyjazdu, decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Raport „Przedsiębiorczość w Polsce” pokazuje, że w 2012 roku liczba zarejestrowanych firm wzrosła do 3,9 mln, czyli o 100 tys. więcej niż w roku poprzednim. Tak pozytywny wynik został osiągnięty m.in. dzięki programom unijnego dofinansowania działalności gospodarczej, które pozwoliły wielu firmom się rozwinąć i utrzymać na rynku.

Również w tym roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje wlaczyć z bezrobociem na wiele sposobów. Jednym z nich jest program dopłat dla przedsiębiorstw, które popadły w stagnację z powodu przestoju ekonomicznego. Inną formą pomocy są dofinansowania szkoleń dla firm oraz fundusze zachęcające do zatrudniania stażystów.

W kwietniu przyjęto także nowelizację ustawy regulującej funkcjonowanie urzędów pracy, która ma sprawić, że urzędy będą bardziej przyjaznym miejscem dla osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców. Wprowadzenie bonów stażowych, zatrudnieniowych, nowe oferty pracy dla rodziców powracających z urlopów, wsparcie młodych czy wynagradzanie urzędów, które aktywnie wspierają bezrobotnych to kwestie, które uwzględnia nowelizacja.

Zobacz także