Polacy oceniają ostatnie 25-lecie

Okrągły Stół„Gazeta Wyborcza” opublikowała wyniki ankiety TNS Polska dotyczącej wydarzeń ostatniego 25-lecia. Respondenci byli pytani o wiedzę historyczną oraz poziom zadowolenia z III RP. Znajomość faktów plasuje się na zatrważająco niskim poziomie, w szczególności wśród młodych Polaków. Natomiast co do oceny III RP zdania są najbardziej podzielone.

Sytuację po ’89 roku korzystnie oceniają przedsiębiorcy, kierownicy i specjaliści, czyli ci którzy najbardziej skorzystali na przemianach demokratycznych. Najwyższe noty przyznają ankietowani z wyższym wykształceniem oraz mieszkające w dużych miastach. Są to zwykle osoby na wysokich stanowiskach, cieszące się dużymi zarobkami. Początek lat 90. był złotym okresem dla aktywnych przedsiębiorców, którzy potrafili wykorzystać przemiany gospodarcze. Dlatego też ludzie biznesu najwyżej oceniają minione ćwierćwiecze. Dorobek III RP krytycznie wypada w oczach rolników, pracowników fizycznych, słabiej wykształconych i osób starszych, a także bezrobotnych. Te grupy społeczne najbardziej odczuły przemiany po ‘89 roku.

Sondaż pokazuje, że osób zadowolonych z warunków bytowych jest podobna ilość, jak tych, którzy nie odczuli poprawy swojej sytuacji po upadku komunizmu.

 

Źródło: Sondaż TNS Polska dla „Gazety Wyborczej”

Zobacz także