Zwolnienie z klasą, czyli outplacement

Żyjemy w czasach intensywnych transformacji gospodarczych, które wymuszają na przedsiębiorstwach restrukturyzacje i zmiany organizacyjne w wielu obszarach ich aktywności. W wyniku takich działań dochodzi często do redukcji kadr, pojedynczych, ale też zbiorowych. Aby pomóc zwalnianym pracownikom, stosuje się outplacement. Program ten jest szczególnie istotny dla osób, które są związane z firmą od wielu lat i znalezienie nowej pracy może być dla nich problemem. Procedury Warto też wspomnieć, że według polskiego prawa zwolnienie powyżej 50 osób

Czytaj dalej...

Zwolnienie z pracy – jak poinformować o tym pracownika?

Rozmowa komunikująca zwolnienie z pracy to niezwykle trudna i stresująca sytuacja nie tylko dla pracownika, ale również dla przełożonego. Ten ostatni nie tylko musi zachować zimną krew, ale również powinien postępować wyjątkowo delikatnie. Do tego nie wiadomo, jak zareaguje pracownik.

Czytaj dalej...

Czy pracownika można „wystawić za drzwi”?

Nakaz natychmiastowego opuszczenia stanowiska pracy jest pogwałceniem podstawowych praw pracowniczych. Jest on bowiem naruszeniem dóbr osobistych, takich jak godność, które podlegają ochronie prawnej. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których jest to dopuszczalne.

Czytaj dalej...

Łagodne odejście jest możliwe. Kto na tym zyskuje?

outplacement zwolnienia

Jak zwalniać, by nie zaszkodzić ani sobie, ani pracownikowi, który traci pracę? Rozwiązanie umowy może okazać się bardzo problematyczne dla obu zainteresowanych stron. Dyrektor generalny może nie zdawać sobie sprawy, że pozbycie się pracownika pociąga za wiele organizacyjnych sznurków.

Czytaj dalej...

Derekrutacja czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy

Derekrutacja czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy

Nieświadomość i błędy przedsiębiorców popełniane w trakcie procesu derekrutacji stają się często głównymi przyczynami sporów sądowych, narażających ich na poniesienie dużych kosztów finansowych oraz utratę wizerunku pożądanego pracodawcy. [PWN] Mało która problematyka związana z działaniami HR budzi tyle kontrowersji i emocji, co derekrutacja. Autorzy, na co dzień zajmujący się profesjonalnie doradztwem w zakresie HR, postanowili w przystępnej formie zapoznać czytelnika z tą tematyką. W pierwszej kolejności należy podkreślić (i jest to atut) poradnikowy charakter książki.

Czytaj dalej...

Czy wiek przedemerytalny chroni przed zwolnieniem z pracy?

Kodeks Pracy

Pracowników w niektórych sytuacjach nie można zwolnić. Prawo pracy chroni ich m.in. w przypadku, gdy do emerytury brakuje im 4 lat. Jednak, jak to zwykle bywa, i od tej reguły istnieją wyjątki. Warto je poznać. Art.39 Kodeksu Pracy mówi o ochronie przedemerytalnej. Istnieją jednak takie sytuacje, w któych to prawo nie obowiązuje. Po pierwsze, jeśli pracownik uzyskał rentę z tytułu niezdolności do pracy, może zostać zwolniony. Dopiero decyzja ZUS w sprawie przyznania prawa do świadczeń

Czytaj dalej...