Jak działa wartościowanie stanowisk pracy?

Wielu pracowników wkłada ciężką pracę, aby wywiązać się ze swoich obowiązków. Jednak są i tacy, którzy praucją mniej, mają mniejsze umiejętności, a ich praca nie jest równie ważna, a i tak dostają podobne wynagrodzenie w tej samej firmie. Podział zadań i odpowiedzialności powinien być adekwatny do wynagrodzenia. Jendak system wynagrodzeń w danym przedsiębiorstwie czasem zawodzi. Wtedy z pomocą przychodzi wartościowanie stanowisk.

Wartościowanie stanowisk – jak to wygląda

Proces ten polega na „wycenie” danego stanowiska pracy. Przy nadawaniu wartości bierze się pod uwagę nie tylko stopień trudności wykonywanych czynności, ale również umiejętności jakich pracownik na danym stanowisku potrzebuje, a także odpowiedzialność jaką ponosi w kontekście funkcjonoania całej firmy. Dzięki prawidłowo przeprowadzonemu wartościowaniu, możemy dowiedzieć się, ile rzeczywiście powinien zarabiać pracownik na danym stanowiku. Wartościowanie pozwala też określić hierarchię stanowisk wewnątrz firmy, a na jej podstawie sprawiedliwy system wynagrodzeń. Na pytanie, kiedy warto przeprowadzić wartościowanie, szczegółowo odpowiada Bartosz Adamczyk z firmy manaHR:

Na wartościowanie stanowisk firmy decydują się najczęściej, gdy organizacyjne regulacje płacowe w sposób widoczny przestają dobrze funkcjonować. Może to być spowodowane istotnymi zmianami strukturalnymi, np. utworzeniem nowych działów, dużą modyfikacją procesów, czy też po prostu gwałtownym rozrostem organizacji. Każdy funkcjonujący system wynagradzania z czasem się dezaktualizuje, zarówno w zakresie spójności formalnego taryfikatora z faktyczną hierarchią stanowisk, jak i dopasowania widełek płacowych do realiów rynku. Pojawiają się też modyfikacje i wyjątki, które z czasem wypaczą nawet najlepiej skonstruowany system płac. Konsekwencją tego często jest postrzeganie systemu przez pracowników jako niesprawiedliwego, a przez pracodawcę jako funkcjonującego nieefektywnie i ze szkodą dla organizacji. A to już wyraźny sygnał alarmowy mówiący – coś z tym trzeba zrobić.

Metody wartościowania stanowisk pracy

Istnieją dwie najpopularniejsze metody wartościowania stanowisk:

  1. Metoda stworzona przez firmę Hay Group –  działa na bazie elastycznego dopasowania stanowisk na podstawie ich efektywności, bez względu na rodzaj branży. Za pomocą tej metody możemy dowiedzieć się również jakich ludzi dobierać na konkretne stanowiska i poznać wartość każdej pełnionej przez nich funkcji dla ogółu firmy.
  2. Metoda UMEWAP wartościuje stanowisko pracownika za pomocą kryteriów syntetycznych i elementarnych, wykorzystując analitykę. Metoda ta nie jest tak elsatyczna, jak poprzednia, za to bardziej elastyczna. Do kryteriów może należeć: wykształcenie zawodowe, wysiłek fizyczny, czy też warunki środowiskowe pracy.

Wartościowanie stanowisk przebiega w obecności szefów danych działów, a przeprowadzane jest z reguły przez wykwalifikowanych specjalistów z firmy konsultingowej, co zapewnia obiektywizm na każdym etapie badania. Warto zatrudnić fachowców z tej branży, którzy krok po kroku wytłumaczą nam jak wykonać specyfikację.

 

Zobacz także