Jakie trendy obowiązują w branży HR w 2018 roku?

Branża HR ma się dobrze. Za sprawą niskiej stopy bezrobocia mamy do czynienia z rosnącym deficytem pracowników, a w związku z tym coraz więcej pracy mają specjaliści do spraw rekrutacji. Koniecznością zatem będzie optymalizacja procesów rekrutacyjnych, by stały się bardziej wydajne. O trendach, jakie zapanują w tej dziedzinie wiele mówi badanie przeprowadzone przez grupę GoldenLine.

Zmiana koncepcji rekrutacyjnej

Wyniki badania jednoznacznie dowodzą, że procesy rekrutacyjne w tym roku będą bardziej czasochłonne i wymagające większych zasobów finansowych. Aż 63 % badanych firm oświadczyło, iż rekrutacja w ich firmie będzie bardziej dynamiczna. Ze tego względu przychodzi pora na testowanie nowych rozwiązań i szukanie wydajniejszych metod pozyskiwania kadr – aż 59% firm zamierza zainwestować właśnie w ten obszar działu HR. Direct search, to metoda, którą deklaruje wdrożyć 3 na 4 rekrutujących, zdaje się zatem, że stanie się ona jednym ze standardowych narzędzi rekruterów. 

Otworzyć się na przyszłego pracownika

Wszystko wskazuje na to, że rok 2018 przyniesie koniec enigmatycznym ofertom pracy. Niejasne warunki zatrudnienia, brak feedbacku, zerowa komunikacja między kandydatem a rekruterem – z tym deklaruje skończyć wielu badanych. Podawanie widełek finansowych w ogłoszeniu o pracę to powinien być absolutny standard, jeśli chcemy zachęcić kandydatów do aplikowania, a jednocześnie przyspieszyć cały proces rekrutacji. Dzięki transperentości w tym aspekcie, mamy pewność, że aplikujący są zdecydowani pracować za stawkę podaną w ogłoszeniu. Tymczasem do roku 2017 widełki finansowe podawało 38% frim biorących udział w badaniu GoldenLine. W roku 2018 planuje  to zrobić 48% ankietowanych. Wymogiem rynku staje się też usprawnienie komunikacji na linii kandydat – rekruter. 47% firm deklaruje także przygotowywanie informacji zwrotnej dla rekrutowanych. Natomiast weryfikacją kandydatów poprzez sprawdzanie ich profilu zawodowego i profilu w mediach społecznościowych zamierza zająć się aż 80% badanych.

Opisane wyżej działania mają przede wszystkim zwiększyć wydajność procesów rekrutacyjnych. Niemniej w sposób oczywisty wpłyną także na budowanie wizerunku pracodawcy. Wdrażanie przemyślanej strategii employerbrandingowej staje się koniecznością, jeśli chcemy konkurować z innymi pracodawcami i zachęcić do aplikowania do naszej firmy wartościowych kandydatów.

 

Zobacz także