Motywujący rozwój

Aktualne warunki na rynku pracy bardzo sprzyjają pracownikom, jednocześnie wywierając na pracodawcach dużą presję. To prowadzi do zaostrzonej konkurencji o kandydatów pomiędzy firmami. Oczywiście zawsze najważniejszym elementem satysfakcji pracowniczej jest wynagrodzenie, jednak wraz z rosnącymi płacami rośnie także znaczenie pozostałych warunków, jakie mogą zaoferować pracodawcy. Dla współczesnych pokoleń po pieniądzach najważniejszą sprawą jest rozwój. Dlatego właśnie firmy inwestują w programy rozwojowe.

Ścieżki wzrostu

Programy rozwojowe to nic innego jak skrupulatnie zaplanowane dokształcanie i doskonalenie pracownika. Osiąga się to poprzez odpowiednie przydzielanie zadań wybranym pracownikom, łączenie pracowników w zespoły, które dadzą największa szanse na naukę, zewnętrzne szkolenia i certyfikaty. Ma to na celu zarówno zwiększenie satysfakcji pracowniczej przez poczucie rozwoju, ale także powiększenie potencjału pracowników i dzięki temu skuteczniejszej realizacji strategicznych celów firmy.

Wartość programu

Powyżej progu wynagrodzenia, który zapewnia wygodne życie, pracownicy zaczynają kłaść znacznie większy nacisk na to, czym się zajmują niż na kolejne podwyżki. Dodatkowo uczestnictwo w takim programie buduje poczucie przynależności i wdzięczność do firmy. To wszystko zmniejsza fluktuację kadr. Z drugiej strony większe kwalifikacje pracowników umożliwiają skuteczniejszą realizację zadań, a także ułatwiają znacznie zarządzanie. To przekłada się dalej na wymierny wzrost zysków biznesowych.

Jak powstaje program?

Istnieją dwie najpopularniejsze drogi budowania takich systemów. Jedna opiera się na mentoringu, a druga na coachingu. Mentor to zwykle pracownik firmy, który jest ekspertem w swojej dziedzinie i dzięki swojej pozycji autorytetu może zarówno stwierdzić, czego potrzebuje młody pracownik oraz może łatwo na niego wpłynąć kształtując jego podejście do pracy. Opcja coachingowa stawia raczej na kwestie kompetencji miękkich i samoorganizacji. Pomaga pracownikowi realizować swój pełny potencjał. Do tego na początku warto skorzystać z takich narzędzi jak Assessment Centre i Development Center oraz ocena 360, żeby poznać aktualny poziom rozwoju swoich pracowników, a następnie dobrać odpowiednie sposoby rozwoju.

Inwestycja w ludzi

Kapitał ludzki to najcenniejszy zasób firmy. Dlatego warto w niego zainwestować. Zwróci się to zarówno poprzez zmniejszoną rotację kadrową, ale także przez lepsze wyniki biznesowe. Jednak nie jest to łatwa zmiana podejścia w zarządzaniu i warto dlatego skorzystać z pomocy doświadczonej agencji doradztwa personalnego.

Zobacz także