Ile płacić specjaliście? Sięgnij po raport!

Jednym z największych problemów dzisiejszego rynku pracy jest duża rotacja pracowników. Firmy, przedsiębiorstwa i organizacje mają ogromny kłopot – nie tylko z trudem w obecnej sytuacji rynkowej są w stanie znaleźć odpowiedniego kandydata do pracy, ale także nie radzą sobie z wyzwaniem polegającym na przywiązaniu do siebie pracownika tak, aby ten pozostał w firmie dużej. I jeśli ktoś nadal nie wie, jakie są tego przyczyny, odpowiedź jest banalnie prosta – chodzi o pieniądze.

Firma, która chce być konkurencyjna i przyciągać do siebie najlepszych pracowników nie ma dziś wyjścia – musi zaoferować mu odpowiednio wysokie stawki. Aby mieć świadomość tego, jak kształtują się płace w różnych branżach, dobrze jest skorzystać z raportu płacowego, który sprawdza poziom wynagrodzeń w Polsce. Porównanie płac pozwoli więc w prosty sposób zmniejszyć prawdopodobieństwo, iż pracownicy odejdą w poszukiwaniu wyższej pensji.

Raport płacowy publikowany jest regularnie, dwa razy w roku przez firmę Advisory Group TEST Human Resources. Ciągle aktualizowane dane pozwalają na skuteczne zarządzanie wynagrodzeniami w organizacji. Aby wiedzieć, który raport płacowy będzie odpowiedni dla danej firmy i danego zawodu, przyjrzeć należy się temu, jak są one budowane.

Badanie przeprowadzone jest w oparciu o „Mapowanie stanowisk” – autorską metodę systematyzującą stanowiska pracy, tak by jednym określeniem nazwać te same zawody, inaczej nazywane w zależności od firmy, regionu, itp. W raporcie, każde stanowisko prezentowane jest poprzez poziomu, które są określane za pomocą odpowiedzi na pytania na temat wymagań stawianych kandydatom. Poziom stanowiska obliczany jest automatycznie – na przykład specjalista na poziomie 4 to młodszy specjalista, zaś dwa poziomy wyżej to już starszy specjalista. Metoda ta lepiej obiektywizuje i generalizuje więc kwestie tego, jak wynagradzany powinien być pracownik pełniący dane obowiązki.

Ostateczne wyniki określające wynagrodzenia prezentowane są różnorodnie. Najczęściej za pomocą prostej średniej arytmetycznej pozyskanej ze wszystkich danych pozyskanych od uczestników badania. Aby jednak zestawienie to było bardziej adekwatne do rzeczywistości – a średnią zaburzają przecież wyniki nadmiernie wysokie lub przesadnie niskie – raport płacowy określa też medianę. Płace prezentowane są w różnych ujęciach – miesięcznym, rocznym, całkowitym lub podstawowym. Pozwala to w łatwy sposób porównać zarobki.

Raport płacowy jest więc pożytecznym i łatwym narzędziem pozwalającym firmie kształtować politykę zatrudnienia tak, aby była ona konkurencyjna i adekwatna do wymagań pracowników.

Zobacz także