Korzyści płynące z zastosowania Assessment Centre

W trudnej rzeczywistości tradycyjne formy rekrutacji mogą być niewystarczające. W takiej sytuacji warto skorzystać z metody Assessment Center. Jest to popularna od lat metoda selekcji potencjalnych pracowników, która poprzez cykl zadań i sprawdzianów pokazuje ich wartość dla przyszłego pracodawcy. Jakie korzyści mogą mieć firmy z jej zastosowania?

W ocenie wielu działów HR jest to jedna z lepszych metod rekrutacji pracowników pozwalająca przy tym na dogłębne poznanie potencjału drzemiącego w kandydatach. Najczęściej z AC korzysta się przy rekrutacji managerów średniego i wyższego szczebla. Zdarza się też rekrutować tą metodą kluczowych specjalistów. 

Rzetelna ocena kompetencji

Przewaga AC nad innymi metodami opiera się na obiektywnej i rzetelnej wiedzy jaką uzyskamy na temat kandydatów. Assessment Center jest w związku z tym uważane za najskuteczniejsze narzędzie dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy. Poza kwalifikacjami twardymi bada się takie kompetencje jak: umiejętność współpracy, podejmowanie decyzji, asertywność, kreatywność, umiejętności przywódcze, czy negocjacyjne.

Przebieg sesji

Poszczególne sesje AC różnią się od siebie, ale polegają z grubsza na realizowaniu przez kandydatów zadań podobnych do tych, które wykonywaliby na konkretnych stanowiskach. Zazwyczaj bada się maksymalnie 6 kompetencji z kluczowych dla danego stanowiska obszarów. Nad całością przebiegu sesji czuwają powołani przez pracodawcę asesorzy. Obserwują oni i wyłapują pożądane oraz niepożądane zachowania.W zależności od celu zadań są one podzielone na indywidualne, grupowe i zespołowe (2 osoby). Efekty prac są zazwyczaj przedstawiane w formie pisemnej i podlegają późniejszej ocenie.

Wysoka skuteczność

O ile metoda Assessment Centre należy do bardziej skomplikowanych metod selekcji kandydatów, pozostaje jednocześnie najbardziej skuteczną. Jej przygotowanie zajmuje bardzo dużo czasu i wymaga zaangażowania ekspertów z danej dziedziny. Pomimo tego sesja AC daje sporo korzyści dla wszystkich uczestników procesu rekrutacyjnego. Uzyskana w ten sposób wiedza, którą uzyska kandydat po zakończeniu sesji, przyda mu się na lata. Również przy podejmowaniu nowych decyzji związanych ze ścieżką kariery. 

Zobacz także