Pracodawcy nie mają kogo zatrudnić

Poszukiwani-specjalisciCo raz więcej właścicieli firm zgłasza problemy podczas rekrutacji, związane z brakiem odpowiednio wyspecjalizowanych kandydatów z doświadczeniem w branży. Dlaczego przy tak dużym bezrobociu pracodawcy nie mogą znaleźć wykwalifikowanych pracowników?

Istnieje grupa zawodów deficytowych, czyli takich, na które jest duże zapotrzebowanie ze strony pracodawców, lecz brakuje osób o wymaganych kwalifikacjach. Takie zawody zależą od regionu, gdyż w niektórych miastach istnieją ośrodki akademickie, wypełniające luki w określonych branżach. Jednak najczęściej, i niezależnie od miejsca, brakuje m.in. informatyków, wyspecjalizowanych budowlańców (dekarze, elektrycy, spawacze), kierowców oraz inżynierów i księgowych. Zasada jest prosta: im węższa specjalizacja, tym większe zapotrzebowanie. Pracodawcy mają problemy ze znalezieniem kandydatów, posiadających konkretne specjalizacje. Eksperci o potwierdzonych kwalifikacjach są najbardziej poszukiwani na rynku pracy.

Powód takich problemów jest jak zwykle wiele. Jednym z nich jest źle skonstruowany system szkolnictwa. Uczelnie projektują programy nauczania niedopasowane do wymagań rynku pracy. Wiele osób posiada wyższe wykształcenie, ale absolwenci mogą pochwalić się tylko ogólną wiedzą. Niektóre czynniki zależą od konkretnej dziedziny. Niedobór specjalistów branży IT związany jest z ciągłym rozwojem technologii. Innym powodem jest również emigracja zarobkowa. Pracodawcy skarżą się również, że kandydaci nie wykazują chęci do pracy. Część bezrobotnych, szczególnie tych długotrwale pozostających bez pracy, nie wykazuje chęci do poszukiwania zatrudnienia. Wina leży także po stronie samych właścicieli firm. Zbyt wygórowane oczekiwania lub oferowanie niskiej płacy odstrasza potencjalnych pracowników.

Firmy rekrutacyjne radzą sobie z tym na wiele sposobów. Jednym z nich jest zaniżanie wymagań. Pracownika o zbliżonych umiejętnościach wysyła się następnie na specjalistyczne szkolenia i kursy doskonalące. Innym rozwiązaniem jest szukanie ekspertów i pracowników fizycznych za granicą.

Zobacz także