Skorzystaj z audytu i rozwiąż problemy z komunikacją wewnątrz firmy

Nie od dziś wiadomo, że dobra komunikacja rozwiązuje zdecydowaną większość problemów w relacjach międzyludzkich. Nie inaczej jest w firmach i organizacjach, gdzie sprawna komunikacja pozwala zwiększać efektywność pracy, ale też unikać problemów i wychodzić obronną ręką z nieuniknionych kryzysów.

Firmę stanowią ludzie i każdy pracownik dokłada coś od siebie, współtworząc unikalną dla każdej organizacji kulturę pracy. W miarę rozwoju i realizacji coraz to nowych projektów oraz wyzwań siłą rzeczy pojawiają się problemy komunikacyjne na różnych płaszczyznach. Dzieje się to najczęściej na styku kompetencji i wynika w znacznym stopniu z relacji interpersonalnych. Język jako potężne narzędzie, dzięki któremu potrafimy współdziałać i kreować wspaniałe rzeczy, potrafi z drugiej strony wpłynąć negatywnie na niemal każde przedsięwzięcie i “położyć” nawet najbardziej misternie przygotowany projekt biznesowy. Najczęściej firmy zbyt późno zauważają problem, a jeśli już to zrobią, to nie potrafią skutecznie reagować. W takim przypadku jednym z lepszych rozwiązań jest skorzystanie z usług firmy konsultingowej i przeprowadzenie kompleksowego audytu komunikacji wewnętrznej.

Czym jest taki audyt? Najprościej rzecz ujmując, jest to analiza dotychczasowych metod komunikacji i zdiagnozowanie problemów w kluczowych obszarach. Na tym rzecz się nie kończy, bo zadaniem audytorów jest wskazanie obszarów, w których należy wdrożyć rekomendowane przez nich rozwiązania. Dzięki spojrzeniu z zewnątrz można wyłapać problemy, których nie udało się do tej pory zdiagnozować oraz dostrzec elementy i procesy, których poprawa może znacząco poprawić funkcjonowanie firmy. Audyt to przede wszystkich sprawdzone techniki i narzędzia diagnostyczne, pozwalające dostarczyć konkretnych, mierzalnych danych. Dzięki takim informacjom zarząd i osoby decyzyjne będą mogły świadomie podjąć odpowiednie kroki i wdrożyć program naprawczy.

Najistotniejsza w tym wszystkim jest świadomość problemu i chęć jego rozwiązania przy pomocy profesjonalnego podmiotu zewnętrznego. Wbrew pozorom nie jest to prosta sprawa i opiera się przede wszystkim na zaufaniu. Korzyści będą jednak niepodważalne – poza poznaniem potrzeb pracowników, poprawą relacji pomiędzy nimi oraz usprawnieniem procesów, najważniejszą korzyścią będzie zwiększenie efektywności działań, co bezpośrednio przełoży się na sukces finansowy organizacji.

Zobacz także