Początek kariery zawodowej a wysokość zarobków

Wybierając profil studiów, niekoniecznie kierujemy się przyszłymi zarobkami. Dla wielu ludzi liczy się w pierwszej kolejności możliwość samorealizacji i rozwijanie swoich pasji, a to niestety nie zawsze idzie w parze z wysokim wynagrodzeniem. Jeśli jednak zależy Ci na dobrej płacy zaraz po studiach, przy wyborze specjalizacji musisz wziąć pod uwagę wskaźniki rynku pracy.

Jak pokazują dane Pracuj.pl nadal najbardziej opłacalnymi kierunkami studiów są te związane z IT oraz inżynierią. Ich absolwenci już na początku swojej kariery mogą liczyć bowiem na wynagrodzenie w granicach 5700 zł burtto, czyli znacznie powyżej średniej krajowej. Związane jest to bezpośrednio z coraz większym zapotrzebowaniem rynku pracy na specjalistów właśnie z tej dziedziny, a za tym idą również coraz wyższe płace.

Po przeciwnej stronie znajdują się absolwenci takich kierunków jak kosmetologia, historia, pedagogika, georgrafia, administracja, wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia. Najmniej na start zarobią osoby, które ukończyły ostatni wymieniony kierunek – 2900 zł.

Podobnie wygląda sprawa wzrostu pensji wraz ze stażem pracy. Najbardziej dynamicznie rośnie bowiem wynagrodzenie specjalistów IT i inżynierów biomedycznych, a na najmniejsze podwyżki mogą liczyć znowu zawody najgorzej opłacane od początku.

Oczywiście wiele zależy też od regionu, w którym podejmie się pierwszą pracę. Najwięcej zarobić można w województwach, w których deficyt pracowników jest wysoki, a jednocześnie gdzie powstaje dużo firm. Istotnym czynnikiem jest także obecność wielkich ośrodków akademickich. Nic dziwnego zatem, że najwyższe płace odnotowano w zeszłym roku w województwach mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim, a najniższe w podkarpackim, podlaskin, świętokrzyskin, warmińsko-mazurskin oraz lubelskim. Zarobki mają zatem bezpośredni związek z poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów. Tam, gdzie płaci się najwięcej, usytuowane są centra przemysłowe i biurowe, a infrastruktura komunikacyjna jest odpowiednio rozbudowana. Powoduje to też migracje zarobkowe z regionów, gdzie popyt na praconików jest mały, do większych ośrodków w centralnej i zachodniej części Polski.

Tak wygląda sytuacja obecnie, ale jak będą kształtować się wynagrodzenia w poszczególnych branżach i regionach w przyszłości, nie jesteśmy w stanie w stu procentach przewidzieć. Prognozy dla branży IT są optymistyczne i nic nie zapowiada zahamowania wzrostu płac dla specjalistów z tej dziedziny, natomiast być może sytuacja poprawi się również dla absolwentów innych kierunków. Aktualne i wiarygodne dane dotyczące zarobków w różnych zawodach i na różnych stanowiskach znaleźć możemy zawsze w raporcie płacowym. Warto korzystać z tego narzędzia na każdym etapie swojej kariery, gdyż nie tylko pokaże nam, czy otrzymujemy płacę porównywalną do innych osób pracujących w tym samym zawodzie, ale pomoże również podjąć decyzję odnośnie wyboru specjalizacji ze względu na zarobki.

Zobacz także