Podwyżki specjalistów ds. personalnych

Wynagrodzenia pracowników personalnych poszły w górę

Wynagrodzenia pracowników personalnych poszły w górę

Pracownicy działów HR otrzymali w tym roku wyższe wynagrodzenia niż w poprzednim. Podwyżki płac wyniosły nawet kilkaset złotych. Najwyższe odnotowano wśród wyższej kadry zarządzającej. Sprawdź, ile zarabia szeregowy pracownik działu personalnego, a ile jego przełożony.

Asystent, specjalista i lider

Według Raportu Płacowego przeciętne wynagrodzenie miesięczne w dziale personalnym wynosi 3533 zł brutto. To mediana zarobków na stanowisku asystenta. Pracownik na tym stanowisku jesienią 2014 zarabiał aż o 288 zł mniej. Jedna czwarta zatrudnionych w HR osób otrzymuje wypłatę niższą niż 2500 zł brutto. Natomiast dla 25 proc. pracowników dolna granica zarobków wynosi nieco ponad 4 tys. zł.

Nieco mniejszą podwyżkę zanotowano na stanowisku specjalisty ds. personalnych (więcej tylko o 66 zł), ale za to mediana wynagrodzeń wyniosła prawie o 2/3 więcej od pensji asystenta. Wyspecjalizowany pracownik działu HR otrzymuje co miesiąc 5790 zł brutto. Na tym stanowisku odnotowano również mniejszą rozbieżność najniższego oraz najwyższego poziomy wynagrodzeń. Kwartyl dolny oraz kwartyl górny wyniosły odpowiednio: 4200 zł i 6821 zł brutto. Zarobki lidera zespołu ds. personalnych, który koordynuje pracę pozostałych pracowników działu, podskoczyły o najwyższą w tej grupie kwotę. Menedżerowie niższego szczebla dostali w tym roku wypłaty wyższe o 331 zł, czyli na poziomie 6691 zł brutto.

HR business partner, kierownik i dyrektor działu personalnego

Pracodawcy byli w tym roku niezwykle hojni dla HR Business Partnerów, którzy dostali aż 1403 zł podwyżki. Mediana wynagrodzeń na stanowisku HR Advisor/Business Partner wyniosła 8019 zł brutto – wynika z danych firmy konsultingowej Advisory Group TEST Human Resources z edycji raportu płacowego „Wiosna 2015”. 25 proc. osób zatrudnionych na tej posadzie może liczyć na wypłatę w wysokości nie większej niż 5951 zł brutto, a zarobki kolejnych 25 proc. startują od kwoty 8147 zł.

Powyżej 10 tys. zł miesięcznie zarabiają dopiero przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej. Kierownicy ds. personalnych w stosunku do drugiego półrocza 2014 roku otrzymali w tym roku wypłaty wyższe o 393 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie menedżera odpowiedzialnego za organizowanie pracy i kierowanie działem HR wyniosło 10 584 zł brutto.

Jego przełożony również mógł liczyć na wyższą wypłatę, która podskoczyła o 742 zł do poziomu 17 493 zł brutto. Dla jednej czwartej dyrektorów ds. personalnych najniższe wynagrodzenie wynosi 21 379 zł brutto, a 25 proc. może liczyć na wypłatę w wysokości do 12 700 zł. Co ciekawe, jak wynika z Raportu Płacowego edycja „Wiosna 2015”, jedynym stanowiskiem HR, na którym odnotowano spadek zarobków i to o 2595 zł, był dyrektor personalny, który jest również członkiem zarządu. Dyrektorzy ds. personalnych zasiadający w zarządzie firmy mogą liczyć na przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 22 526 zł brutto – i to mimo dużego spadku płac.

Zobacz także