Wiedza o płacach się opłaca

Raport PłacowyOpracowanie systemu wynagrodzeń w firmie to jeden z podstawowych elementów prawidłowego jej funkcjonowania. Wbrew pozorom nie jest jednak łatwo dobrać odpowiednią płacę dla danego stanowiska, a im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej staje się to problematyczne. Jeśli bowiem zapłacisz zbyt mało, pracownik znajdzie w końcu lepszą ofertę i przejdzie do konkurencji. Jeżeli z kolei przepłacisz, ucierpi na tym budżet firmy.

Skąd zatem czerpać informacje na temat stawek obowiązujących w danej branży czy w danym regionie? Co zrobić, by nasza firma zyskała wizerunek atrakcyjnego pracodawcy, ale bez spadku rentowności? Jak zawsze, najlepiej oddać sprawę w ręce fachowców, a w tym przypadku – specjalistów od raportów płacowych.

Raporty płacowe opracowywane są najczęściej przez firmy konsultingowe lub agencje doradztwa personalnego i powstają w oparciu o badania wysokości wynagrodzeń w określonej branży czy regionie. Zwarte w nich informacje o stawkach rynkowych umożliwiają ustalenie odpowiedniego poziomu płac w firmie, przy czym niezwykle istotna jest metoda uzyskiwania danych. Jeżeli raport płacowy tworzony jest na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród osób prywatnych lub danych pochodzących z rozmów rekrutacyjnych, to siłą rzeczy nie będzie on zawierał wiarygodnych i rzetelnych wyników. Niejedna osoba myli bowiem płacę netto z brutto albo podaje nieprawdziwe informacje na temat własnego wynagrodzenia (zwłaszcza w Polsce niechętnie rozmawia się o pieniądzach i rzadko kto przyznaje się do faktycznych zarobków). Z reguły takie mało rzetelne raporty są bezpłatne i ogólnodostępne w internecie. O ile mogą się one przydać osobom zainteresowanym wynagrodzeniami w różnych zawodach i dać im ogólne wyobrażenie o płacach w określonej branży, o tyle zupełnie nie spełnią swojej roli w przypadku profesjonalisty szukającego zweryfikowanych i wiarygodnych danych o stawkach rynkowych.

Przykładem agencji doradztwa personalnego, która wydaje profesjonalne raporty płacowe jest Advisory Group TEST Human Resources. Przewaga ich raportów tkwi właśnie w metodzie uzyskiwania danych. Specjaliści z TEST-u pobierają je bezpośrednio od działów personalnych firm, które uczestniczą w badaniu – nie może być zatem mowy o przekłamaniach w prezentowanych wynikach. Oczywiście duże znaczenie ma tutaj ilość uczestników badania: im więcej przedsiębiorstw weźmie w nim udział, tym dokładniejszy powstanie raport. Jak do tej pory TEST pozostaje liderem, tworząc największy polski raport płacowy (w ostatniej edycji badania wzięło udział aż 411 uczestników). Dostęp do tego raportu jest płatny, lecz korzyści znacznie przewyższają koszty, toteż przedsiębiorstwa chętnie płacą – wiedzą bowiem, że nieznajomość stawek rynkowych, jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników, może skutkować dla nich ogromnymi stratami finansowymi. Warto dodać, że uczestnicy badania mogą liczyć aż na 50% zniżki na zakup raportu.

Tylko posiadanie dostępu do rzetelnych informacji o zarobkach w innych (często konkurencyjnych) firmach, pozwala na stworzenie systemu wynagrodzeń, który będzie wspierał strategiczne cele przedsiębiorstwa.  Więcej szczegółów w serwisie https://raportplacowy.pl.

Zobacz także