Jak prawo pracy chroni osoby w wieku przedemerytalnym?

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, starzejące się społeczeństwo stawia przed nami wyzwania. Zwłaszcza jeśli chodzi o zatrudnienie osób w wieku przedemerytalnym. Jednak polskie prawo pracy przewiduje szereg regulacji mających na celu ochronę i wsparcie pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego.

Równe szanse na rynku pracy

Polskie prawo pracy stanowi, że każdy pracownik (niezależnie od wieku), ma równe szanse na dostęp do rynku pracy. Zakazuje się dyskryminacji ze względu na wiek, co obejmuje zarówno ogłaszanie ofert pracy, wynagrodzenia, jak i proces jakim jest rekrutacja pracowników.

Ograniczenia w zwolnieniach grupowych

Kiedy firma decyduje się na zwolnienia grupowe, istnieją pewne ograniczenia. Mają one na celu ochronę pracowników w wieku przedemerytalnym. Firmy są więc zobowiązane prowadzić konsultacje z przedstawicielami pracowników. Muszą też podczas zwolnień uwzględniać kryteria społeczne – w tym wiek pracowników.

Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków zatrudnienia

Polskie prawo pracy reguluje również zmiany warunków zatrudnienia. Jeśli pracownik zbliża się do wieku emerytalnego, a firma planuje wprowadzić istotne zmiany w jego warunkach zatrudnienia, pracownik ma prawo do specjalnej ochrony. Zgodnie z tym co mówią eksperci firm tj. agencja rekrutacyjna – w takiej sytuacji pracodawca musi uzasadnić konieczność wprowadzenia zmian. Jednocześnie dostosować je także do indywidualnych potrzeb pracownika.

Prawo do emerytury

Zgodnie z prawem pracy, osoba zatrudniona na czas określony na umowę o pracę, po osiągnięciu wieku emerytalnego, ma prawo do emerytury. Co jednak ciekawe ta osoba zatrudniona może dalej pracować. Nawet już po osiągnięciu wieku emerytalnego (aż do momentu, kiedy zdecyduje się na przejście na emeryturę).

Polskie prawo pracy stawia sobie za cel ochronę pracowników we wszystkich fazach ich kariery zawodowej. W kontekście osób zbliżających się do wieku emerytalnego istnieje szereg regulacji mających na celu umożliwienie im godnego przejścia na emeryturę lub kontynuacji pracy na korzystnych warunkach. Polecamy, by zwrócić uwagę na te przepisy.

Zobacz także