Pracodawcy zarządzają, pracownicy uciekają

Uciekający pracownikPolska to kraj ludzi należących do tych najbardziej zapracowanych w Europie. U nas dzień pracy jest dłuższy nawet niż w innych rozwijających się  krajach. Polacy pracują więcej, zabierają pracę do domu, a przepracowanie i zadania niezgodne z ich kompetencjami przyczyniają się do szybkiego wypalenia zawodowego. Spada efektywność pracy i satysfakcja pracownika, nie wspominając już o zadowoleniu pracodawcy.

UCIEKAM, WIĘC JESTEM

Problem polega na tym, że nadmiar pracy nie sprzyja wcale wydajności. Polacy pracują nieraz kilkanaście godzin dziennie, biorąc pracę do domu, co, jak się okazuje, mija się z celem. Czas pracy Polaka mógłby być wielokrotnie krótszy, gdyby wykonywana przez niego praca sprawiała mu przyjemność, była dla niego bardziej interesująca lub umiejętności wymagane do jej wykonania mieściły się w zakresie jego kompetencji. Tak jednak zdarza się rzadko i choć wykwalifikowanych, dobrych pracowników przybywa, dobiera się im zadania wciąż nie dość umiejętnie, co prowadzi do frustracji pracujących i spadku ich efektywności. Co czwarty Polak marnuje sześć godzin w pracy tygodniowo na korzystanie z internetu w celach prywatnych. Podobnie, acz w mniejszym zakresie, postępuje prawie 70 % pracowników! Ucieczka przed niesatysfakcjonującą pracą niedostosowaną do indywidualnych możliwości pracowniczych jasno dowodzi, że ktoś tu popełnia błąd.

WIECZNIE NIEDOCENIENI NIEZBĘDNI

Nie jest nowością, że firmy nie doceniają działów HR i to ich potrzeby są najczęściej pomijane, gdy nadchodzą cięcia budżetowe. Wynika to przede wszystkim z braku możliwości przedstawienia wymiernych zysków jakie przynosi Human Resources w przedsiębiorstwach. Humanistyczna argumentacja pełna barwnych opisów wzrostu satysfakcji pracownika czy lepszej organizacji pracy nie jest dobrym uzasadnieniem polityki HR dla ścisłych umysłów z zarządu. Zgodnie z myślą, że źle uzasadnione koszty to koszty niepotrzebne, na działach HR najczęściej się oszczędza. A przecież ich efektywność znacznie by wzrosła, gdyby ktoś w nie w końcu zainwestował. Systemy IT świetnie sprawdzające się w obszarach produkcji i finansów, znacznie usprawniłyby także działania Human Resources.

IT RATUNKIEM DLA HR

By rozwiązać problem nieefektywnego przepracowania Polaków trzeba przede wszystkim zwiększyć świadomość pracodawców, w czym może pomóc wprowadzenie nowoczesnych systemów IT. Pracownik z dostępem do danych firmy może kontrolować na bieżąco swoje kompetencje i podnosić je, gdy przestanie spełniać wymagania. IT w dziale HR pomoże dopasować zadania do możliwości pracowników, dobrać szkolenia i kursy do ich zainteresowań, wymiernie sprawdzić ich wydajność. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi to jedyny sposób na poprawę warunków pracy wielu Polaków.

Zobacz także