Grube portfele prezesów nawet po spadkach premii

zarobki prezesówCzłonkowie zarządów największych spółek giełdowych to jedna z najlepiej zarabiających grup w Polsce i na świecie. Jeszcze więcej zarabiają już tylko prezesi. Choć według raportów płacowych w 2013 roku wynagrodzenia i podwyżki personelu zarządzającego spółkami GPW wyniosły kilka procent mniej niż w roku poprzednim. Prezesi zarobili w 2013 roku średnio tylko 1,5 mln złotych!

Według ankiety PwC „Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2013 r.” najbardziej atrakcyjne wypłaty otrzymują prezesi firm z branży ubezpieczeniowej. Na drugim miejscu uplasowały się firmy mediowe, a dalej prezesi banków. Chociaż wynagrodzenia zależą od wielkości spółki i jej kondycji finansowej. Branża mediów jest najbardziej opłacalna ze względu na jej specyfikację i szybki rozwój. Zarobki w tym sektorze były jednymi z wyższych nawet pomimo 16 procentowego spadku płac. Jeśli chodzi o sam współczynnik wzrostu wynagrodzeń kadry zarządzającej był on najwyższy w branży paliwowej i wyniósł ok. 32%. Natomiast cieńsze portfele w stosunku do 2012 roku mają prezesi firm z branży metalowej, energetycznej i sektora spożywczego. Ci pierwsi zanotowali spadki pensji wynoszące 47%.

W przypadku spółek giełdowych, których głównie dotyczyło badanie firmy PwC, prezesi i pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie zasobami ludzkimi na najwyższym szczeblu dostali także niższe podwyżki. Premie w 2013 roku spadły o 9%. Jak będzie wyglądała sytuacja zarządów w 2015 roku? Według Raportu Płacowego AG Test HR podwyżki osób zarządzających przedsiębiorstwem będą miały niższą stopę wzrostu niż np. pracownicy fizyczni, jednak z powodu znacznie wyższej podstawy, ich premia będzie także większa. Jak podaje portal RaportPłacowy.pl członkowie zarządu w przyszłym roku dostaną o ponad 500 złotych więcej.

Członkowie i prezesi zarządów notują niższe płace niż w poprzednich latach, jednak obniżki i tak dotyczą zaledwie kilku procent. Świadczy to o stabilizacji płac spółek giełdowych, a więc także samej Giełdy Papierów Wartościowych.

Zobacz także