Układ solarny przyszłością zarządzania

Organizacje stają na głowie, aby zoptymalizować zarządzanie przedsiębiorstwami i zwiększyć tym samym zyski. Tradycyjne modele zarządzania opierające się na hierarchicznej strukturze święcą oczywiście triumfy, ale są też coraz częściej kontestowane. To, że przez wiele lat system, w którym manager albo kierownik zajmowali główne stanowisko, a reszta pracowników im podlegała, był najlepszy, nie oznacza, że należy zaprzestać eksperymentów. Mówienie o rewolucji jest nieco na wyrost, ale można spokojnie stwierdzić, że nowocześnie zarządzane firmy są coraz częściej w awangardzie zmian.

Turkusowe organizacje

Jednym z nowych typów organizacji zdobywających popularność są samozarządzające się przedsiębiorstwa, czyli tzw. “turkusowe organizacje”. Ich koncepcja opiera się na hierarchii, którą najlepiej opisuje układ solarny. Tyle tylko, że w centralnym punkcie nie znajduje się już szef lub właściciel, tylko Klient! Wokół tego punktu skupiają się wszystkie działy firmy – dokładnie tak jak planety w Układzie Słonecznym. Turkusowe organizacje stawiają sobie za cel zmniejszenie dystansu pomiędzy zespołem a firmą oraz sprzyjają dobrej atmosferze i kulturze pracy. Jak łatwo się domyślić, bazują na sporym zaufaniu i pokładają dużą nadzieję w ludziach, którzy dla dobra firmy podejmują ważne decyzje. Można więc śmiało powiedzieć, że firma jest samozarządzana.

Korzyści 

Choć brzmi to trochę jak utopia rodem z książek Huxleya, to jednak sporo przedsiębiorstw świadomie wybiera właśnie taki model zarządzania. Co więcej świetnie sobie radzi w rynkowej rzeczywistości. Brak wyraźnej gradacji stanowisk zwiększa bowiem motywację i efektywność pracowników, co przekłada się na większą wydajność i opłacalność procesów, a także zmniejszenie wskaźnika fluktuacji kadr. Ważny jest również efekt synergii działań i czerpanie z wzajemnych doświadczeń, co jest charakterystyczne dla turkusowych organizacji. 

Czas na zmiany

Najłatwiej zbadać efektywność nowych modeli w oparciu o narzędzia badania kultury organizacji. Umożliwiają one z jednej strony zintegrowanie partykularnych potrzeb zespołu, a z drugiej pozwalają modyfikować zarządzanie firmą. Możliwe jest też wtedy wskazanie konkretnych procesów i metod, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. Układ solarny nie jest jedynie pieśnią przyszłości, to realny twór, który znajduje uznanie na całym świecie. W praktyce jest on możliwy do wdrożenia w każdej firmie i organizacji. Należy jednak pamiętać, że najlepiej dokonywać takich zmian pod okiem ekspertów z agencji doradztwa personalnego.

Zobacz także