Nowoczesne narzędzia dla HR-owca

Human-Resources-innowacjeBranża HR coraz częściej stawia na rozwiązania informatyczne, wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownicy działów Human Resources zdają sobie sprawę, że oprogramowania tworzone z myślą o zarządzaniu kadrami nie tylko ułatwiają im pracę, ale także pozwalają zoptymalizować koszty i zaoszczędzić czas, który mogą przeznaczyć na inną od administracyjnej.

Zwycięskie projekty, które wzięły udział w konkursie „Wdrożenie na życzenie – inkubator kreatywności GAVDI”, mogą przydać się w sprawnym funkcjonowaniu działów HR. Organizatorem konkursu jest firma konsultingowa w dziedzinie aplikacji typu SAP. Celem rywalizacji było stworzenie nowoczesnych programów do zarządzania zasobami ludzkimi w systemie SAP HCM.

Narzędzie do planowania podnoszenia kwalifikacji personelu opracowała firma RWE IT Poland. Jej autorski projekt „Szkolenia pod kontrolą” ma pomóc pracownikom działów personalnych w efektywnym przygotowaniu szkoleń HR, a tym samym właściwym rozwoju pracowników w firmie.

Kolejnym wyróżnionym projektem jest praca Volkswagen Motor Polska zatytułowana „Total Reward Statement”. Program polega na kompleksowym obliczaniu kosztów utrzymania pracownika. Projekt dostarcza informację na temat wszystkich form wynagrodzenia pracownika, w tym dodatków pozapłacowych, składek zdrowotnych i ZUS-owskich. W ten sposób rozwiązanie ma określać ile realnych korzyści czerpie pracownik, będąc zatrudnionym w danej organizacji.

Dzięki tego typu konkursom, przedstawiciele branży Human Resources mogą zwrócić uwagę na innowacyjne zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie.

Zobacz także