Nie wszystkich rodziców stać na wyżywienie i podręczniki

31 stycznia ukazał się kolejny raport GUS dotyczący warunków życia rodzin w Polsce. Problem niedożywienia dzieci dotyka przede wszystkim wielodzietne rodziny i samotnych rodziców. Raport donosi, że ubóstwem zagrożone są dzieci z dużych rodzin – ponad pół miliona z nich nie dojada.

Rodziców nie stać na to, aby ich dzieci przynajmniej co drugi dzień mogły spożywać mięsny lub rybny posiłek. Wiele gospodarstw nie może pozwolić sobie na zapewnienie dzieciom przynajmniej kilka razy w tygodniu świeżych owoców lub warzyw.

Czynnikiem determinującym stopień zaspokojenia potrzeb żywnościowych jest liczba dzieci w gospodarstwie rodzinnym. Im więcej dzieci na utrzymaniu w rodzinie tym trudności w zapewnieniu tej podstawowej potrzeby są większe.

Co więcej, dane raportu wskazują, że blisko 450 tys. dzieci w Polsce nie ma wszystkich podręczników wymaganych przez szkołę. Dzieci nie mają także zapewnionej opieki medycznej i dentystycznej. W takiej sytuacji obecnie znajduje się już 8,9 miliona dzieci w wieku 0-24 lat. Według statystyk skrajnym ubóstwem dotkniętych jest 10 proc. rodzin z trójką, 26,6 proc. z czwórką i większą liczbą dzieci.

Również z dodatkowych płatnych zajęć uzupełniającyh – korepetycji, kursów przygotowujących do ważnych egzaminów – zrezygnowało 15,6 proc. rodzin posiadających co najmniej jedno dziecko. Wiele gospodarstw zrezygnowało także z zajęć nadobowiązkowych – sportowych, muzycznych czy plastycznych – 14,9 proc. – podaje raport.

 

Zobacz także