Sylwetka pracownika branży SSC/BPO

Sektor usług wspólnych w Polsce z roku na rok coraz prężniej się rozwija. Zagraniczne organizacje chętnie przenoszą bowiem do naszego kraju obsługę procesów biznesowych nie tylko ze względu na niższe koszty pracy, ale także na jej wysoką jakość. Nic dziwnego zatem, że centra outsourcingowe stale przeprowadzają rekrutację pracowników i zatrudniają najlepszych kandydatów na rynku. Przyjrzyjmy się więc, jak wygląda typowy pracownik branży SSC/BPO.

open space

Badanie manaHR

Niedawno ukazała się trzecia edycja analizy „Języki obce a wynagrodzenia w SSC/BPO” przygotowana przez specjalistów z firmy manaHR. Jak można domyślić się już po samym tytule, we wspomnianym opracowaniu znajdziemy dane dotyczące zarobków na stanowiskach, na których wymaga się znajomości języków obcych (m.in. niemieckiego, angielskiego, czy francuskiego). Rzetelność informacji gwarantuje źródło ich pozyskania, czyli działy personalne firm uczestniczących w badaniu. Tutaj warto nadmienić, że danych do analizy dostarczyły 42 organizacje, a wśród nich m.in.: Alexander Mann Solutions Poland, Alk – Abelló Poland, HCL Poland, czy Heineken Global Shared Services, International Paper Polska. Wynagrodzenia to jednak nie wszystko. Specjaliści z manaHR pokusili się bowiem również o scharakteryzowanie typowego pracownika branży SSC/BPO ze znajomością języków.

Typowy pracownik branży usług wspólnych

Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że typowy pracownik z tego sektora zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie zaawansowanym (C1). To dość oczywiste, biorąc pod uwagę fakt, że usługi w centrach świadczone są dla zagranicznych firm. Weryfikacja znajomości języka klienta to zatem podstawowy krok w rekrutacji pracowników do SSC/BPO. Bez tego ciężko byłoby bowiem zagwarantować najlepszą jakość obsługi. Warto  w tym miejscu dodać też, że specjalistyczna wiedza w przeciwieństwie do kompetencji językowych, nie jest kluczowa.  Kolejną charakterystyczną cechą osób zatrudnionych w branży jest ich wiek – statystycznie mają ok. 33 lat. Często jest to pierwsze miejsce po ukończeniu studiów. 

pracownik branży SSC/BPO

14% pracowników SSC/BPO stanowi grupa obcokrajowców. Tak liczna reprezentacja w gronie zatrudnionych kolejny raz wiąże się ze znajomością języków, zwłaszcza tych mniej popularnych. W przypadku, kiedy na polskim rynku występuje niedobór kandydatów posługujących się wymaganym językiem, rekrutacja pracowników przeprowadzana jest kraju docelowym z propozycją relokacji. Jak można się domyślić, pandemia spowodowała wyjątkowe problemy w tym procesie, pogłębiając jeszcze braki kadrowe. 

Z jakimi obciążeniami musi się liczyć pracownik branży SSC/BPO?

Praca w centrach usług wspólnych nie jest wolna od obciążeń. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, nieraz obłożenie większą ilością zadań wywoływać może spory stres. Nierzadko duże obawy budzą w pracownikach również bezpośrednie kontakty z zagranicznymi klientami. Wyzwaniem często okazuje się też sam charakter zadań – ich powtarzalność i monotonia. Nie można oczywiście pomijać drugiej strony medalu, czyli możliwości jakie daje ta praca takich jak atrakcyjne wynagrodzenia, jasna ścieżka kariery i perspektywy szybkiego awansu w dużej firmie. Zarówno wymienione wady, jak i zalety powinni mieć na uwadze kandydaci biorący udział w rekrutacji do SSC/BPO.

Zobacz także