Urzędowe centra usług wspólnych

SSC

Centra usług wspólnych samorządów terytorialnych

Branża outsourcingu jest w Polsce jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. O korzyściach wydzielania pewnej części działalności organizacji do innych podmiotów przekonuje się również administracja publiczna. Od 1 stycznia centra usług wspólnych będą mogły zakładać również gminy.

Centra usług wspólnych, czyli ang. Shared Services Centers (SSC) prężnie rozwijają się nad Wisłą. Ich działanie polega na tym, że najczęściej zagraniczny koncern lub duża firma posiadająca wiele oddziałów rozsianych po całym kraju bądź świecie wydziela pewne ośrodki usługowe. To pozwala na obsługę określonych aspektów funkcjonowania wszystkich oddziałów w jednym miejscu. Zamiast duplikować i powielać działy księgowe, IT lub HR w każdym biurze firmy, tworzy się jedno centrum usług wspólnych. Z danych rynkowych wynika, że ponad 80 proc. międzynarodowych przedsiębiorstw zdecydowało się na otworzenie własnych SSC.

Centrum usług wspólnych gminy

Od 1 stycznia zaczęła obowiązywać ustawa, która wprowadza ułatwienie dla jednostek samorządu terytorialnego. Od nowego roku urzędy gminy, ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury i inne podmioty działające w strukturach samorządu terytorialnego będą mogły korzystać z centrów usług wspólnych. Ma to ułatwić i usprawnić funkcjonowanie całego samorządu. Do tej pory każda jednostka musi posiadać we własnych strukturach pracowników odpowiedzialnych za obsługę finansową, kadrową etc. Takie multiplikowanie stanowisk jest kosztowne, nadwyręża budżet państwa i utrudnia konsolidację bardzo rozproszonych jednostek samorządu terytorialnego. Od teraz gminy, powiaty i województwa mogą tworzyć wspólne ośrodki administracyjno-księgowe.

Szkoła wspólnie administrowana

Ustawa, która otwiera samorządom drogę do nowoczesnego modelu zarządzania nie jest jednak pierwszą tego typu. Wcześniej podobnym usprawnieniem zostały objęte placówki edukacyjne. Od ponad dziesięciu lat podmioty prowadzące szkoły mogą otwierać centra usług wspólnych zajmujące się obsługą administracyjną, finansową lub organizacyjną placówek edukacyjnych podległych pod daną jednostkę samorządu. Taka opcja cieszy się dużą popularnością, ponieważ 45 proc. gmin utworzyło takie oddziały.

Zobacz także