Jak praca to tylko w Warszawie

Województwo mazowieckie to prawdziwe eldorado dla inwestorów – od jakiegoś czasu, także tych z kapitałem zagranicznym. Już nawet 22 proc. polskiego PKB generowane jest właśnie na Mazowszu. Jest to też najszybciej rozwijający się region kraju – jedna czwarta przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności decyduje się na start w województwie mazowieckim. A gdzie robić to najlepiej? Oczywiście w Warszawie.

W polskiej stolicy można zarobić sporo. Jak wskazuje raport opublikowany przez firmę Advisory Group TEST Human Resources jesienią 2016 roku, średnie wynagrodzenie w Warszawie jest nawet o 20 proc. większe niż notowane w ujęciu ogólnopolskim. GUS z kolei wskazuje, że różnica może wynosić nawet 35 proc.! Wysokie pensje w stolicy nie oznaczają jednak wysokich pensji w całym województwie, choć wiele ogólnopolskich firm swoje siedziby ma poza Warszawą. Co szczególnie zaskakujące, wynagrodzenie w firmach mazowieckich, lecz nie warszawskich wynosi 87-89 proc. krajowej średniej.

Pracując w Warszawie zyskać można jednak coś więcej niż wysoką pensję. Firmy ulokowane w stolicy kraju mają także najbardziej bogatą ofertę pozapłacowych benefitów. Pracownik posiadający doświadczenie i kompetencje pozwalające na wybór pracy i pracodawcy, najchętniej więc wybiera warszawskiego. A to w sposób naturalny powoduje, iż zmniejszają się szanse pozyskania świetnego pracownika wśród mazowieckich firm działających poza Warszawą. Aby mieć szansę rywalizować z nimi, muszę dostosować swoje płace do wymagań rynku. Dobrze nie zapominać przy tym o stworzeniu systemu wynagrodzeń, premii oraz awansów, który pozwoliłby pracownikom planować ścieżkę swojej kariery.

Z punktu widzenia pracownika, województwo mazowieckie to więc właściwie tylko Warszawa. Jak podkreśla jednak wielu ekspertów, na atrakcyjność regionu składa się jednak więcej czynników niż wysokość pensji uzyskiwanych. Miejscowości poza stolicą przekonują wielu spokojniejszym trybem życia, zdecydowanie niższymi kosztami utrzymania, przy jednoczesnej bliskości dużego, oferującego ogromne możliwości miasta. Mazowsze ma więc czym przyciągać pracowników.

Zobacz także