Satysfakcja pracowników kluczem do sukcesu firmy

Z badań firmy Hays Poland wynika, że tylko 35% pracowników w naszym kraju czuje satysfakcję z pracy, a 19% ankietowanych określa swoje zadowolenie z życia zawodowego jako bardzo niskie. Dlaczego w Polsce satysfakcja pracowników jest tak rzadkim zjawiskiem? I co ważniejsze – czy można poprawić ten stan rzeczy?

Co wpływa na satysfakcję z pracy?

satysfakcja pracowników

Zanim poszukamy środków zaradczych, należy poznać czynniki wpływające na poczucie zadowolenia z pracy. Z licznych badań jasno wynika, że niebagatelną rolę odgrywa tutaj kultura organizacyjna, która przekłada się na atmosferę panującą w firmie. Wypadałoby zatem zacząć od stworzenia przyjaznego, otwartego środowiska, które będzie wspierające dla pracowników. M.in. od relacji ze współpracownikami i przełożonymi zależy bowiem to, czy chętnie przychodzimy do pracy, czy na samą myśl o tym dostajemy dreszczy. Kolejnym aspektem jest poczucie celowości wykonywanych obowiązków i możliwość rozwoju zawodowego. Jeśli pracownik “nie czuje” wizji firmy, a swoją pracę uznaje za pozbawioną sensu, na próżno szukać u niego oznak satysfakcji.  Nie bez znaczenia pozostaje również, rzecz jasna, kwestia wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymuje płacę nieadekwatną do wkładanego w firmę wysiłku, do tego niższą niż średnia rynkowa na podobnym stanowisku, poczuje się niedoceniony i skorzysta z pierwszej lepszej okazji do zmiany zatrudnienia. 

Dlaczego satysfakcja z pracy ma znaczenie?

Z punktu widzenia pracodawcy dbanie o zadowolenie pracowników powinno być jednym z priorytetów polityki personalnej. Dlaczego? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z tego, że długotrwały brak satysfakcji prowadzi do wypalenia zawodowego. Oczywistą konsekwencją niezadowolenia personelu jest też jego niska lojalność i poszukiwania zatrudnienia u konkurencji. Z tym kolei wiążą się spore koszty finansowe. Rekrutacja pracowników to niemały wydatek, a do tego każdy przestój związany z pustym stanowiskiem generuje straty. Tymczasem pielęgnowanie poczucia satysfakcji generuje zyski. Nie jest bowiem tajemnicą, że pracownik zadowolony pracuje wydajniej, a swoją pozytywnym nastawieniem wpływa też na zaangażowanie reszty zespołu. Tak więc istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy satysfakcją pracowników a sukcesem firmy.

Badanie satysfakcji pracowników

Działania zaradcze mogą okazać się jednak nieskuteczne, jeśli nie zmierzymy poziomu zadowolenia kadr. Skąd bowiem będziemy wiedzieli, że jakie są potrzeby pracowników oraz jakie efekty przynoszą nasze starania? Informacja zwrotna od personelu jest więc podstawą. Dlatego warto przeprowadzić wpierw badanie satysfakcji pracowników, najlepiej korzystając z usług profesjonalnej agencji doradztwa personalnego. Ma ono formę anonimowej ankiety i sprawdza nie tylko poziom motywacji i zaangażowania, ale również oczekiwania pracowników względem firmy. Istotna będzie też regularność badania. Nie wystarczy bowiem przeprowadzić go raz – po wprowadzeniu jakichkolwiek działań podnoszących poziom zadowolenia należy zweryfikować po jakimś czasie ich skuteczność. A w razie konieczności zaplanować kolejne kroki.

Zobacz także