Masz wysokie IQ? To pewnie dużo zarabiasz!

iqCzy iloraz inteligencji wpływa na wysokość naszych zarobków? To pytanie zadawało sobie już wiele osób – zarówno pracowników, jak i naukowców. A jeśli inteligencja rzeczywiście ma znaczenie, to czy można jakoś wyrównać szanse pomiędzy tymi bardziej a tymi mniej inteligentnymi osobami?

Elita naszych czasów

Jednym z popularnych opracowań na temat związku inteligencji z zarobkami i ogólnej “kondycji życiowej” jest dzieło The Bell Curve autorstwa Charles’a Murraya oraz Richarda Herrsteina. Panowie starali się udowodnić, że wysokie IQ jest skorelowane z niższą przestępczością, niższym odsetkiem problemów szkolnych i rozwodów oraz z wyższymi zarobkami. I rzeczywiście, autorom w dużym stopniu udało się potwierdzić swoją tezę. Jak twierdzą, ostatnie 50 lat przyniosły spore zmiany m.in. w edukacji. Jeszcze nie tak dawno w ławkach najlepszych szkół zasiadały dzieci elity socjo-ekonomicznej, dziś – intelektualnej. Jak można przypuszczać, tendencja ta będzie tylko się pogłębiać. Zarówno w cenionych zawodach, jak i w najlepszych szkołach znajdą się ci najbardziej inteligentni. Pytanie tylko, czy to sprawiedliwe?

IQ to (prawie) czysta natura

Według niektórych ekspertów, naturalne różnice w IQ koniecznie powinno się zacierać. Wszystko w imię dążenia do równości społecznej. Trudno jednak nagle stać się mniej inteligentnym, zwłaszcza że badania już dawno wykazały zależność poziomu IQ od genów. Aż 80% inteligencji dojrzałego człowieka bierze się od jego rodziców! Czy to znaczy, że ktoś, kto urodził się w rodzinie o raczej niskim IQ nie będzie miał szans na rynku pracy? Cóż, według badaczy prawdopodobnie będzie on zarabiał znacznie mniej niż jego bardziej inteligentny rówieśnik. Trudno w to uwierzyć, ale statystycznie wzrost ilorazu inteligencji o 1 pkt wiąże się ze zwiększeniem dochodów o 234-616 dolarów miesięcznie! Z kolei między osobami o ilorazie IQ 100 i 120, różnica w wysokości rocznych zarobków może sięgać aż 4 680-12 320 dolarów.

Równość czy różnice?

Jeśli IQ w dużej mierze jest dziedziczne, to czy powinniśmy podsycać naturalne różnice między nami czy raczej je gasić? Równość w obliczu natury wydaje się czymś sztucznym, a wrodzone predyspozycje trudno oszukać. Na szczęście nie tylko inteligencja wpływa na wysokość zarobków. Bez względu na to, co sądzą naukowcy, wydaje się oczywiste, że czasem w rozwoju kariery równie duże znaczenie mają miękkie cechy, jak komunikatywność, pracowitość czy zwykła chęć rozwoju. Istnieją rzecz jasna zawody, w których bez wysokiego IQ ani rusz – ale przecież nie wszyscy musimy być analitykami. Świat potrzebuje różnorodności i tego się trzymajmy.

Zobacz także