Dlaczego chcemy rozwijać się zawodowo?

rozwójSzczęśliwy pracownik, to zaangażowany pracownik. Zaangażowanie jest z kolei ściśle związane z pojęciem rozwoju. Osoba, której zależy na zdobywaniu nowych kompetencji i umiejętności, ma pozytywny wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji. Od czego jednak zależy sama chęć do zawodowego rozwijania się?

Sprostać wymaganiom

Jak twierdzą niektórzy specjaliści, czynniki wpływające zarazem na chęć, jak i na tempo rozwoju pracowników są dwa. Jednym z nich jest oddziaływanie samej organizacji. Stawianie przed pracownikiem wymagań wymusza zdobywanie nowych kompetencji i zmianę niektórych zachowań. Bardzo istotnym elementem jest w tym wypadku informacja zwrotna. To właśnie dzięki niej, osoba zatrudniona wie, czy podejmowane przez nią próby przynoszą konkretne rezultaty.

Motywacja wewnętrzna

Drugim czynnikiem, od którego zależy rozwój pracowników, są różnorodne zmiany, zachodzące poza organizacją. Dotyczą one głównie prywatnego życia pracownika. W. Szafer, analizując fazy życia zawodowego, wykazał, iż wpływy zewnętrzne zyskują na znaczeniu w przypadku pracowników o długim stażu, dla których najbardziej liczy się ambicja oraz inwencja osobista. Osoby “świeżo” zatrudnione były zaś zdecydowanie bardziej podatne na działanie czynników wewnętrznych, czyli wymagań stawianych przez organizację.

Potrzeba matką szkolenia

Sugerując się powyższym modelem, pracodawca powinien celować w indywidualny rozwój pracowników. Narzędzia rozwojowe, takie jak szkolenia, sesje Develompent Center czy coaching, są bardzo potrzebne w każdej organizacji, jednakże stosowanie ich bez dopasowania do potrzeb poszczególnych osób nie przyniesie pożądanych rezultatów. Pracownika z krótszym stażem często trzeba nakierować na odpowiednią ścieżkę rozwoju i wskazać mu jego mocne i słabe strony. Osoba z większym doświadczeniem posiada zazwyczaj bardziej obszerną wiedzę na temat swoich zalet i ograniczeń i doskonale wie, w jakim kierunku pragnie się rozwijać i co chce przez to osiągnąć. W każdym przypadku zadaniem pracodawcy jest wykorzystanie narzędzi rozwojowych w taki sposób, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Zobacz także