Salary Tracker o działach HR

Polskie firmy stale się rozwijają – podążając za zachodnimi standardami, sięgają po sprawdzone rozwiązania. Jednym z nich jest tworzenie w organizacji działu HR, których obecność w dużych przedsiębiorstwach nikogo już nie dziwi i nie zaskakuje. Są one bowiem potrzebne szczególnie tam, gdzie zarządzenie personelem wymaga ogromnych nakładów pracy. Jednak jak to robią, może bardzo się różnić w zależności od firmy i branży.

Wiele na temat funkcjonowania w Polsce działów HR zaprezentował raport Salary Tracker. Zwraca on uwagę na pewną oczywistą zależność między liczebnością działów HR a liczbą pracowników w danym przedsiębiorstwie – im większe, tym bardziej rozbudowany dział Human Resources. Z raportu wynika, iż firmy zatrudniające ponad pół tysiąca osób, posiadają zwykle kilkunastu (ok. czternastu) HR-owców, firmy z 100-500 pracowników, zatrudniają ich średnio siedmiu, zaś mniejsze firmy, do 100 pracowników, mają ich ok. trzech.

Działy HR przede wszystkim zajmują się procesem rekrutacji nowych pracowników – chodzi jednak nie tylko o samą selekcje podczas rozmowy, ale także próbę pozyskiwania kandydatów. Takie obowiązki to standard HR w przypadku przede wszystkim firm z branży SSC/BPO/IT, gdzie rekrutacja pochłania aż 39 proc. pracowników HR. Niewiele mniej, bo 34 proc. HR-owców zajmuje się także tzw. „HR ogólnym”, który zajmuje się sprawami personalnymi. Zdecydowanie mniejszą uwagę poświęcamy zadaniom takim jak rozwój pracowników, szkolenia, zarządzanie płacami i kadrą, kwestią wynagrodzeń i benefitów oraz analizą HR.

Coraz bardziej widoczne problemy polskich firm, które borykają się z niedoborem pracowników, ich duża rotacją i fluktuacją powodują, iż organizacje często sięgają po wsparcie z zewnątrz. Aż 74 procent firm, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu Salary Tracker, przyznaje, iż niektóre zadania charakterystyczne dla działu personalnego, outsourcują. Są to przede wszystkim takie rzeczy jak rekrutacja, szkolenia czy kwestie związane z kadrami i płacami.

I choć praca HR-owca wydaje się być dziś standardem i koniecznością przy budowaniu firmy konkurencyjnej oraz dobrze zarządzanej, wydaje się, iż polskie firmy wciąż mają sporo lekcji do odrobienia, aby działy personalne wykorzystywać właściwie i w pełni. I odrobić powinny szybko – niedobór pracowników, konieczność zadbania o utrzymanie obecnych są i będą codziennością wielu organizacji.

Zobacz także