Plan rozwoju pracowników

Plan rozwoju pracownika odnosi się do całej sekwencji jednoczesnych działań, inicjatyw i programów związanych z przedsiębiorstwem. Celem tych działań jest utrzymanie, poprawa i zwiększenie umiejętności, a także poziomu wydajności pracownika. Plan rozwoju pracownika musi być na tyle elastyczny, by płynnie dostosowywał się do zmiennych scenariuszy biznesowych i sytuacji kryzysowych. Jednostką, która odpowiada w firmie za opracowanie planu rozwoju pracowników oraz realizację wszystkich zadań i obowiązków związanych z jego wdrożeniem, jest dział Human Resources.

W pierwszej kolejności dział HR opracowuje plan strategiczny i funkcjonalną mapę rozwoju pracowników. Plan powinien obejmować wszystkie programy szkoleniowe, inicjatywy rozwoju pracowników oraz inne procesy HR konieczne do zapewnienia płynnego dostosowania się do ściśle określonych celów strategicznych przedsiębiorstwa i jego celów długoterminowych. Podczas opracowywania konkretnych programów szkoleniowych członkowie zespołu HR muszą jednak współpracować z innymi jednostkami w firmie w celu przedyskutowania zasad dotyczących harmonogramów, wyboru firmy szkoleniowej, konkretnych trenerów i nauczycieli. Dział HR decyduje o metodach prowadzenia szkoleń, wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i technologii.

Kluczem do sukcesu każdego planu rozwoju jest jednakże zaangażowanie samych pracowników. HR odgrywa istotną rolę w ich motywowaniu, stąd tak duży nacisk kładzie się w przedsiębiorstwach na skuteczność dwukierunkowego przepływu informacji między pracownikami a zespołem HR.

Planowanie rozwoju pracowników w firmie ma określony cel, którym jest zapewnienie szybkiego nabycia nowych umiejętności technologicznych, przyspieszona indukcja nowych pracowników i stażystów oraz znacząca poprawa wydajności i produktywności doświadczonych pracowników.

Zobacz także