Czym jest coaching?

Profesjonalny coaching wykorzystuje narzędzia psychologii, edukacji, psychoterapii, komunikowania się. Głównym kanałem porozumiewania się jest rozmowa. Indywidualne doskonalenie pracownika, poprzez doświadczoną osobę, czyli coacha, ma na celu pracę nad rozwojem umiejętności i kompetencji, zarówno zawodowych, jak i społecznych. Treningi mają także na celu zwiększenie motywacji, zaangażowania, a także poczucie odpowiedzialności za rozwój firmy.
Relacje pomiędzy coachem a uczniem oparte są na partnerstwie – trener ma za zadanie pomoc swojemu podopiecznemu osiągnąć postawione sobie cele, które zostały wcześniej wspólnie określone. Coach tak prowadzi spotkania, że uczeń chce wprowadzić wiele pozytywnych zmian do swojego życia zawodowego czy prywatnego. Jednocześnie trener pomaga uczniowi zachować zdrową równowagę pomiędzy tymi dwoma obszarami.

Do głównych zasad coachingu należy poszukiwanie takich obszarów aktywności pracownika, których wzmocnienie pozwoli na poprawę efektywności i zadowolenia z pracy.

Celem coachingu menedżerskiego jest praca z zespołem, który zarządza danym przedsiębiorstwem, zarządzającą przedsiębiorstw. Ma na celu rozwój wielu umiejętności – negocjacyjnych, komunikacyjnych, zarządzanie czasem czy potencjałem pracowników, praca pod presją czasu czy stresu. Treningi takie pozwalają także na wzmocnienie umiejętności przywódczych – zbudowanie autorytetu, umiejętność nawiązywania współpracy i relacji.

Zobacz także