Obowiązki menedżera HR

Zarządzający zasobami ludzkimi są odpowiedzialni za opracowanie i wdrożenie strategii i zasad, które pozwalają firmę przyciągnąć, zatrudnić i zatrzymać pracowników niezbędnych do osiągnięcia celów korporacyjnych. Menedżerowie HR biorą również odpowiedzialność za kwestie codziennej pracy działu, a także wspieranie działań edukacyjnych i szkoleniowych firmy.

Menedżerowie HR współpracują z kadrą kierowniczą w celu opracowania strategii rekrutacji i szkoleń. Ciągły rozwój kwalifikacji pracowników jest gwarancją na to, że firma jest w stanie zaspokoić bieżące oraz przyszłe wymagania rynku. Menedżerowie HR rozwijają także politykę zatrudnienia i pakietów socjalnych, które pomagają zwiększyć satysfakcję pracowników i zapewniają wysoki poziom retencji pracowników.

Dodatkowo menedżerowie HR są odpowiedzialni za dostarczanie kompleksowych usług HR dla biznesu. W zależności od wielkości firmy, usługa może obejmować politykę zatrudnienia, świadczenia pracownicze, szkolenia, rekrutację, zarządzanie wydajnością i komunikacją wewnętrzną. W ramach tej usługi dostarczają oni porad i wskazówek w sprawach personalnych zarówno kadrze kierowniczej i menedżerom innych działów, jak również poszczególnym pracownikom.

Polityka HR w przedsiębiorstwie musi uwzględniać prawo pracy. Menedżerowie HR mają obowiązek dokonywać korekty wewnętrznych ustaleń zgodnie ze zmianami w prawie. Menedżerowie HR sprawdzają również język polityki firmy w celu zapewnienia, że zasady wewnętrzne będą dla wszystkich pracowników jasne i w pełni zrozumiałe.

Menedżerowie HR świadczą też usługi rekrutacji dla kierowników poszczególnych działów, uwzględniając specyfikację pracy dla każdego stanowiska. Tworzą ogłoszenia rekrutacyjne dla gazet i portali internetowych.

Aby upewnić się, że firma posiada kompetencje niezbędne do dostarczania wysokiej jakości produktów i usług dla klientów, menedżerowie HR biorą odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju szkolenia i rozwój osobisty pracowników. W zależności od wielkości firmy, menedżerowie HR mogą nadzorować specjalistów szkoleń wewnętrznych lub skorzystać z usług zewnętrznych firm doradczych, tudzież firm szkoleniowych .

Menedżerowie HR nadzorując administrację, przynoszą firmie znaczne korzyści firmie. Zapewniają, że poszczególni pracownicy otrzymują wynagrodzenie odpowiednie dla ich stanowiska.

Zobacz także