Branża produkcyjna szczególnie zainteresowana Raportami Płacowymi

Krakowska firma manaHR już od 1999 roku wydaje Raporty Płacowe, które zawierają reprezentatywne informacje o wynagrodzeniach w Polsce. Metodyka bazuje na danych pozyskiwanych bezpośrednio z działów personalnych Uczestników Badania.

Trzeba być na bieżąco, żeby przyciągnąć kandydata

Od wielu lat najliczniej reprezentowaną grupą, która zawsze bierze udział badaniach jest branża produkcyjna. Nie inaczej jest w najnowszej edycji opublikowanej w styczniu 2020. W ostatnim badaniu wzięło udział aż 524 organizacji działających w tym obszarze! Liczba ta w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku wzrosła o 5%. Tak duże zainteresowanie i obecność przedsiębiorstw z tego sektora wynika przede wszystkim z faktu, że konkurencja o pracownika jest w nim szczególnie duża. Organizacje pragną więc mieć dostęp do aktualnej wiedzy na temat wynagrodzeń, tak by móc zaoferować sprawiedliwe podwyżki dla obecnie zatrudnionych (jako jeden ze sposobów zatrzymania ich w organizacji), a jednocześnie atrakcyjne stawki, które przyciągną nowych kandydatów i usprawnią rekrutację specjalistów.

Wynagrodzenia w produkcji

Dzięki nadreprezentacji sektora produkcji możliwe było bliższe przyjrzenie się wynagrodzeniom w tej branży. Patrząc na zarobki pracowników blue collar, czyli robotników i brygadzistów, możemy zaobserwować, że są one większe niż płaca minimalna. Różnica jest dość znaczna ponieważ wynosi aż 23%, czyli po przeliczeniu 865 PLN.

Pracownicy white collar również zarabiają powyżej średniej krajowej. Jeśli przyjrzymy się różnicy płac między zarobkami zasadniczymi a tymi z uwzględnieniem dodatków, to jest ona podobna do blue collar i wynosi 955 PLN Jeśli jednak skupimy się na procentach to w przypadku white collar 955 PLN różnicy to około 16%, czyli o 7 punktu procentowego mniej, niż dla pracowników fizycznych.

Pracowników blue collar łatwiej zmotywować

Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w większym poziomie dodatków zmiennych dla szeregowych pracowników produkcji. Wpływa na to natura samych dodatków, które są udzielane m.in. za frekwencję w pracy, czyli w praktyce za efektywność zatrudnionej osoby. Nadrzędna rola dodatków zmiennych to zatem motywacja, która w wypadku pracowników blue collar ma ogromne znaczenie. Wynika to z faktu, że na stanowiskach związanych z produkcją zazwyczaj dość łatwo jest określić mierzalne cele. To przekłada się z kolei na możliwość uczciwego i przejrzystego wyliczania i przyznawania bonusów. 

Branża produkcji jest niezwykle dynamiczna i stanowi swego rodzaju papierek lakmusowy rynku pracy. Dlatego wiedza na temat wynagradzania w tym sektorze jest kluczowa dla podnoszenia efektywności pracowników.

Zobacz także