CSR po polsku, czyli biznes odpowiedzialny społecznie

odpowiedzialny biznes CSR

Rozwój i przyszłość CSR w Polsce

Menedżerowie dostrzegają wpływ koncepcji CSR na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na otaczającą ich rzeczywistość. Problem w tym, że nie widzą tego władze i zarządy firm. Jak wygląda odpowiedzialne zarządzanie biznesem w Polsce?

Działalność gospodarcza powinna przynosić zyski właścicielom i pracownikom, ale może być także pożyteczna dla innych. W końcu żaden biznes nie jest odizolowany od społeczności: samochody dostawcze jeżdżą po drogach publicznych, a pracownicy muszą mieć czas na wychowanie dzieci, które później będą pracowały na kolejny sukces. Od 15 lat przypomina o tym Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które świętuje jubileusz partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. W 2000 roku 3 przedsiębiorstwa skupiły się na wdrażaniu koncepcji odpowiedzialnego biznesu – dziś to 410 tylko tych firm, które zrzesza FOB. Forum przy współpracy z firmą Deloitte opublikowało raport „Menedżerowie CSR” mówiący o stanie dzisiejszego CSR w Polsce.

Odpowiedzialny biznes się opłaca

W największym uproszczeniu Corporate Social Responsibility czyli CSR to zarządzanie przedsiębiorstwem uwzględniające wpływ działalności gospodarczej na społeczeństwo i środowisko. Warto dodać, że odpowiedzialny biznes przynosi także zyski dla samej organizacji, ponieważ strategia CSR uwzględnia również oczekiwania interesariuszy (pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych, dostawców itd.) oraz zapewnia lojalność konsumentów. W praktyce aż 81 proc. menedżerów CSR dostrzega wpływ zrównoważonego rozwoju na sposób funkcjonowania biznesu. Odpowiedzialne zarządzanie biznesem poprawia relacje z władzami lokalnymi i społecznością, buduje pozytywny wizerunek firmy i podnosi poziom kultury organizacyjnej. To wszystko przekłada się na większą konkurencyjność i skuteczność działania, co zauważa 60 proc. menedżerów.

Narzędzia odpowiedzialności

Odpowiedzialne zarządzanie biznesem może odbywać się w różnych obszarach. Może to być dbanie o środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji spalin i zrównoważoną gospodarkę odpadami czy inne ekologiczne rozwiązania. To także organizacja kampanii społecznych, wolontariatu lub pracowniczych programów etycznych. Według polskich menedżerów najczęstsze praktyki CSR to dialog z interesariuszami i wolontariat pracowniczy – odpowiednio 46 proc. i 35 proc. wskazań. Do pomocnych działań, które warto podejmować należą: inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI), współpraca międzysektorowa, zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy.

CSR napędza rozwój

Zdaniem respondentów na wprowadzenie koncepcji CSR w polskim biznesie w dużej mierze miały wpływ oddziały zagranicznych korporacji (78 proc.) oraz zaangażowanie pojedynczych osób (53 proc.) i oczekiwania partnerów biznesowych (42 proc.). Menedżerowie przyznali, że w ciągu minionych 15 lat największą barierą w rozwoju odpowiedzialnego zarządzania było niezrozumienie ze strony kadry zarządzającej firmami – 46 proc. odpowiedzi. Znaczna większość badanych, bo aż 89 proc. stwierdziło, że popularyzacja koncepcji CSR przełoży się na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, a konkretnie na kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy i kapitale intelektualnym oraz budowanie kapitału społecznego.

Według menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu 40 proc. uważa, że polski CSR wciąż będzie się rozwijał, a nikt nie odpowiedział, że czeka go faza schyłkowa.

Zobacz także