HR-owiec i menedżer jak pies z kotem?

współpraca HR manager

Jak wygląda współpraca managerów i HR-owców?

Kadra zarządzająca oraz działy personalne muszą ze sobą współpracować, ponieważ łączą ich wspólne interesy: to dobro pracownika i zysk firmy. Niestety na tym podobieństwa się kończą. Podejście HR-owców i menedżerów do zarządzania personelem w wielu kwestiach jest dość rozbieżne.

Dzisiejszy świat szybko się zmienia, a nowe pokolenie wchodzące na rynek pracy ma inne wymagania i oczekiwania. Pracodawcy i organizacje muszą dostosować się do zmieniających się warunków. Działy HR coraz częściej przejmują strategiczną rolę w kierowaniu organizacją i wpływają na podejmowanie strategicznych decyzji. Taki model wymaga ścisłej współpracy specjalistów ds. HR i kadry zarządzającej. Oba podmioty dostarczają sobie nawzajem danych i narzędzi, które służą do lepszej organizacji pracy. Jak ta współpraca wygląda w praktyce?

Elastyczne warunki pracy

W Polsce mniej niż 50 proc. pracowników może wykonywać obowiązki zdalnie – wynika z ankiety IDC przeprowadzonej na zlecenie Cornerstone OnDemand na grupie 1352 specjalistów i managerów. Firma przeprowadziła badanie w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 500 osób i działających na terenie 16 państw Europy, w tym Polski. Okazuje się, że i menedżerowie i HR-owcy (ci o kilka procent bardziej) zwracają uwagę na elastyczne warunki pracy jako ważny czynnik w zarządzaniu personelem. W krajach nordyckich może na to liczyć aż 87 proc. pracowników.

HR-owiec się ceni

Z ankiety wynika, że działy personalne przeceniają swoją rolę jako wsparcie dla menedżerów pierwszej linii. Procesy HR wywołują u managerów frustrację i sprawiają, że współpraca jest niedoskonała. Tak wskazało 41 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej. Tylko 47 proc. ogółu badanych przyznało, że w ich firmie obowiązuje system edukacji oparty na współpracy. Zdaniem większości specjalistów ds. HR (83 proc.) pomagają oni pracownikom ubiegać się o stanowiska poza swoim działem. W przypadku menedżerów ten odsetek wyniósł zaledwie 65 proc.

Menedżerowie i HR-owcy wysoko ocenili zdolność swoich podopiecznych do działania w zespole. 78 proc. respondentów oceniło, że pracownicy są dobrzy we współpracy. Trzy czwarte badanych przyznało, iż zatrudnieni w firmie bez problemu podejmują nowe obowiązki.

Zobacz także