10 trendów HR w 2016 roku. W Polsce i na świecie

trendy HR

Przywództwo – najważniejszym trendem HR w Polsce

W tym roku po raz pierwszy na szczycie listy trendów HR w badaniu firmy Deloitte nastąpiła zmiana. Najważniejszym problemem, z jakim zmagają się specjaliści zarządzający personelem okazały się zmiany organizacyjne. Jakie jeszcze trendy wskazywali HR-owcy?

Firma badawcza Deloitte opublikowała raport „Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by design”. Powstał on na podstawie danych zebranych spośród 7 tys. przedstawicieli branży HR oraz kadry managerskiej działających w firmach ze 130 krajów. O wskazanie obecnych trendów HR poproszono także specjalistów z Polski. Wiedza płynąca z raportu może pozwolić firmom i pracodawcom przygotować się na zmiany oraz zwiększyć swoją konkurencyjność.

Przywództwo czy zmiany organizacyjne?

Od kilku edycji raportu Deloitte na pierwszym miejscu znajdowało się przywództwo. W tym roku więcej HR-owców i managerów zagłosowało na zmiany organizacyjne. Jako ważny lub bardzo ważny trend uznało je 92 proc. respondentów. Przywództwo spadło na drugie miejsce, zdobywając 89 proc. wskazań. Nie ma w tym nic dziwnego skoro aż 45 proc. badanych firm na świecie jest w trakcie restrukturyzacji lub planuje reorganizacje. Tylko co piąty badany uznał, że organizacja, w której pracuje dobrze radzi sobie z tworzeniem zintegrowanych zespołów składających się z pracowników o różnych kompetencjach.

Polska firma bez zmian

W Polsce pierwsze miejsce na liście trendów HR wciąż zajmuje przywództwo. Z jednej strony może to oznaczać, że do Polski światowe trendy zwykle przychodzą z opóźnieniem. Polskie firmy wciąż są zarządzane tradycyjnie, w hierarchicznej strukturze z przewagą stałych pracowników. Elastyczne warunki czy praca zdalna to wciąż tylko sporadycznie wykorzystywane rozwiązanie. Z drugiej strony zmiany organizacyjne zostały zaliczone przez polskich HR-owców jako ważny trend dopiero na szóstym miejscu. Może to być oznaką, że polskie firmy dobrze sobie radzą na rynku i nie potrzebują przeprowadzać zmian organizacyjnych.

Liczą się szkolenia i rozwój

W raporcie po zmianach organizacyjnych i przywództwie, trzecim ważnym trendem okazała się kultura organizacyjna – 86 proc. wskazań. W Polsce ten trend uplasował się w połowie stawki. Kolejnym, czwartym trendem na świecie jest zaangażowanie, które zostało uznane za ważne przez 85 proc. badanych. Kwestia zaangażowania w pracy jest równie ważna w Polsce. Kolejne trendy HR to:

  • szkolenia – 84 proc.
  • myślenie projektowe – 79 proc.
  • zmiana kompetencji działu HR – 78 proc.
  • analityka zasobów ludzkich – 77 proc.
  • cyfryzacja HR – 74 proc.
  • zarządzanie zasobami ludzkimi – 71 proc.

Ciekawym problemem jest cyfryzacja biznesu, która w tym roku pojawiła się po raz pierwszy na liście trendów. W Polsce kwestia cyfryzacji znalazła się znacznie wyżej, bo na czwartej pozycji. Warto zwrócić uwagę, że kształcenie, które na świecie uznano za piąty najważniejszy trend, w Polsce uplasowało się na drugim miejscu tuż po przywództwie. To znaczy, że firmy wciąż stawiają na podnoszenie kompetencji pracowników. Szkolenia i rozwój obok przywództwa, zaangażowania i cyfryzacji to najważniejszy trend HR w 2016 roku.

Zobacz także