PKB wyższe niż zakładano. Zatrudnienie i płace idą w górę

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynagrodzenia i zatrudnienie na początku tego roku są wyższe niż w takim samym okresie 2014 roku. GUS poprawił także dotychczasowe wyliczenia na temat PKB w minionym roku – jest większy wzrost.

Przełom 2014 i 2015 roku był pod względem płac i stopy bezrobocia wyjątkowo udany. Umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego wciąż się utrzymuje na przyzwoitym poziomie wbrew prognoz ekonomistów, którzy zapowiadali wyraźniejsze osłabienie w okresie wczesnowiosennym. Chociaż takie rzeczywiście nastąpiło, zwłaszcza w lutym (takie zjawisko jest zupełnie naturalne), to i tak sytuacja była lepsza niż rok czy dwa lata temu. Przede wszystkim wyraźnie widać pewne ustabilizowanie się gospodarki w stosunku do 2013 roku, gdy wykresy zatrudnienia i wynagrodzeń były bardziej dynamiczne. To dobra wiadomość tym bardziej, że dane wykazują tendencję wzrostową.

Średnia krajowa i zatrudnienie

Dane GUS wykazywały, że od dłuższego czasu wynagrodzenia pracowników wzrastały o około 3 do 3,5 proc. Tymczasem w marcu Urząd podał do wiadomości, że płace wzrosły w stosunku do marca ubiegłego roku o 4,9 proc. Obecnie średnia krajowa wynosi już 4214 zł brutto. Według niektórych ekonomistów to tymczasowy skok spowodowany bieżącymi wydarzeniami, takimi jak wypłata kolejnej raty czternastek przez kopalnie. Eksperci nie znajdują przyczyny odstępstwa od dynamiki wzrostu ok. 3,3 proc. Zatrudnienie zwiększyło się w marcu o 1,1 proc., w stosunku do tego samego okresu w 2014 roku, co oznacza że w sektorze przedsiębiorstw przybyło ok. 3 tys. miejsc pracy. To stosunkowo dobry wynik, chociaż w minionym miesiącu dynamika wzrostu była o 0,1 proc. większa.

PKB jednak wyższe

Większe wynagrodzenia w Polsce oraz wzrost zatrudnienia to efekt dobrej koniunktury i wzrostu gospodarczego. GUS zrewidował dane na temat wzrostu PKB w IV kwartale i w całym minionym roku. Początkowo za cały rok wynosił on 3,3 proc., jednak ostatecznie – 3,4 proc. Ostatnie miesiące 2014 r. to wzrost PKB na poziomie 3,3 proc. Co ciekawe w planach budżetowych rządu na ten rok przewidziano wzrost PKB wynoszący 3,4 proc. W związku z tym, w momencie gdy planowano ten poziom wzrostu, już tyle wynosił, a zatem w nadchodzących miesiącach można spodziewać się jeszcze lepszego wyniku.

Zobacz także