Z jakimi wyzwaniami mierzy się branża logistyczna?

Wydawać by się mogło, że wysoka inflacja i widmo kryzysu pociągną za sobą wzrost bezrobocia i stagnację na rynku pracy. Tymczasem sytuacja w wielu branżach nie odzwierciedla problemów gospodarczych, z którymi boryka się nasz kraj. Organizacje nieustannie mają bowiem problemy z rekrutacją pracowników. Nie tylko trudno pozyskać odpowiednich kandydatów do pracy, ale również utrzymać w firmie tych już zatrudnionych. Z takimi wyzwaniami mierzy się między innymi branża logistyczna. 

branża logistyczna

Badanie fluktuacji przeprowadzone przez manaHR

Najnowsze analiza fluktuacji i absencji przygotowana przez ekspertów z manaHR pokazuje jak wygląda aktualny poziom tych wskaźników w polskich firmach. Badanie fluktuacji jest niezmiernie ważne, gdyż jej wysoki stopień generuje ogromne koszty, które organizacja musi poświęcić na ponowną rekrutację pracowników oraz ich wdrożenie. 

Oczywiście fluktuacja nigdy nie będzie zerowa. Odejścia pracowników są bowiem zjawiskiem naturalnym, a niewielki przepływ kadr wzbogaca wręcz przedsiębiorstwo (nowi pracownicy to nowe pomysły, motywacja i zaangażowanie). Dlatego, mierząc poziom tego ważnego wskaźnika, należy przyrównać wynik naszego przedsiębiorstwa do średniej rynkowej. Tylko wtedy dowiemy się, czy powinniśmy się niepokoić i szukać przyczyn odpływu pracowników.  

Branża logistyczna walczy z rotacją

Analizując dane dotyczące branży logistycznej, można zauważyć, że rzeczywiście występuje tam problem ze zwiększoną fluktuacją kadr. Ze wspomnianego badania manaHR wynika nawet, że logistyka ma najwyższy wskaźnik ze wszystkich badanych branż. Wynosi on bowiem aż 29%, tymczasem poziom fluktuacji ogólnej dla pozostałych to 17%. Najgorzej zaś sytuacja wygląda w przypadku stanowisk fizycznych, co oddaje poniższy wykres:  

Jakub Kowalczyk, Starszy Konsultant Analityczny w firmie manaHR komentuje:

Z rozmów z naszymi Klientami jednoznacznie wynika, że trudności w pozyskaniu nowych pracowników oraz ograniczeniu nadmiernej rotacji to obecnie jedne z najważniejszych problemów, z jakimi muszą sobie radzić. Jest to także widoczne w firmach logistycznych, w których można zauważyć szczególnie wysoki poziom fluktuacji wśród pracowników blue collars w porównaniu do danych z innych branż. Jak wynika z przeprowadzonego przez nas badania fluktuacji za rok 2021 – praktycznie co czwarty pracownik fizyczny logistyki podjął decyzję o rezygnacji z pracy.

Jakie akcje może podjąć HR?

Rekordowy poziom wskaźnika fluktuacji w branży logistycznej jest wyzwaniem zarówno dla działów HR, jak i managerów. Na ich barkach spoczywa bowiem zapewnienie ciągłości pracy, co przy brakach kadrowych staje się wyjątkowo trudne. Jednocześnie firmy z tego sektora ponoszą koszty nieustannie otwartego procesu rekrutacji i onboardingu. Niewątpliwie spada przy tym jakość pracy, zwłaszcza, jeśli z przedsiębiorstwa odchodzą doświadczeni pracownicy. Sen z powiek specjalistów HR spędza także kwestia motywacji pozostałych zatrudnionych, którzy w sytuacji licznych odejść, często tracą chęci do pracy.

Co mogą zrobić w tak trudnych chwilach organizacje? Przede wszystkim powinny jak najszybciej odkryć przyczyny wysokiej fluktuacji. Narzędziem, które doskonale sprawdzi się w tym przypadku jest badanie satysfakcji pracowników. Pomoże ono poznać opinie zatrudnionych na temat firmy i odnaleźć aspekty wymagające poprawy. Przyda się również weryfikacja systemu wynagrodzeń. Być może aktualne płace odbiegają od stawek rynkowych i właśnie z tego powodu pracownicy odchodzą do konkurencji? Rzetelnym źródłem informacji okażą się tutaj Raporty Płacowe manaHR. 

Zebrane w trakcie dogłębnej analizy dane powinny następnie posłużyć jako fundament do opracowania planu naprawczego. Dzięki tym wskazówkom możemy wyznaczyć kierunek zmian, które mają doprowadzić do obniżenia poziomu wskaźnika fluktuacji.

Zobacz także