Szkolenie prawo pracy – dla kogo?

Prawo pracy jest jedną z kluczowych dziedzin legislacji zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i pracodawców. Z założenia chroni ono interesy obu stron i zapewnia im bezpieczeństwo. Warto jednak wiedzieć, że w tej dziedzinie wiele się zmienia, a nieznajomość poszczególnych zapisów nie zwalnia z ich stosowania. Sposobem na zapoznanie się z aktualnymi zasadami w tym zakresie jest udział w kursie z prawa pracy. Zobacz, dla kogo to rozwiązanie.

Komu przyda się szkolenie z prawa pracy? 

szkolenie prawo pracy

Kursy z prawa pracy stają się coraz bardziej popularne, a jednocześnie poszerza się grupa osób, które są nimi zainteresowani. Kto może się chcieć zapisać na takie zajęcia?

Osoby zatrudnione, które chcą poznać swoje prawa w pracy

Czy na pewno wiesz, w jakim wymiarze przysługuje Ci urlop oraz jak powinny być wypracowane przez Ciebie nadgodziny? Czy masz pewność, że umowa, którą zawarłeś z pracodawcą po raz kolejny na czas określony jest zgodna z przepisami? To tylko kilka przykładów wątpliwości, jakie może mieć niejedna osoba zatrudniona. Pytań pojawia się coraz więcej, zwłaszcza w dobie pandemii, gdy wiele osób zaczęło pracować zdalnie lub w trybie hybrydowym. Kurs z prawa pracy pomoże je rozwiać. Możesz znaleźć warsztaty i szkolenia, które mają na celu przekazanie ogólnej wiedzy dotyczącej przepisów z tego zakresu. Takie zajęcia pomogą Ci lepiej egzekwować przysługujące w miejscu zatrudnienia i bronić swoich interesów, gdy zajdzie taka konieczność.

Pracodawcy i menedżerowie

Kolejną grupą osób, które są zainteresowane kursami z kodeksu pracy, są osoby prowadzące firmę oraz menedżerowie. Niezależnie od skali działalności warto wiedzieć, że zatrudnienie pracowników wiąże się z określonymi obowiązkami, a także prawami. Odpowiednio wybrane szkolenie z kodeksu pracy pozwoli Ci m.in. lepiej zrozumieć:

  • kluczowe zasady zawierania umów o pracę oraz ich rozwiązywania (warto np. wiedzieć, jaki okres wypowiedzenia przysługuje w odniesieniu do stażu zatrudnienia, a także czy można go skrócić),
  • reguły związane z czasem pracy – przydatne zwłaszcza wówczas, gdy w danym zawodzie obowiązują szczególne wymagania (jest tak np. przy zatrudnieniu kierowców), jak również kiedy firma chce zapewnić elastyczny czy równoważny czas pracy lub wprowadzić tryb zdalny,
  • zasady przyznawania urlopów,
  • zasady postępowania dyscyplinarnego w przypadku, gdy zatrudniony nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,
  • reguły odnoszące się do przepisów BHP czy okresowych badań pracowników.

Oczywiście są to tylko podstawowe zagadnienia. Wybrany kurs prawa z prawa pracy może też koncentrować się na określonych tematach, które wymagają zgłębienia.

Osoby pracujące w działach kadrowo-płacowych

W działach kadrowo-płacowych, a także w biurach księgowych pracują specjaliści, którzy podstawy prawa pracy znają bardzo dobrze. Niemniej jednak, przepisy zmieniają się, a w niektórych aspektach są bardzo zawiłe. Dlatego są również realizowane kursy z prawa pracy dla „zaawansowanych”. Są one np. poświęcone nowelizacjom przepisów lub omówieniu praktycznych przypadków, w których trudno o znalezienie prostego rozwiązania. W praktyce znaczna część szkoleń z prawa pracy kierowana jest właśnie do specjalistów ds. kadr i płac.

Ile trwają szkolenia z kodeksu pracy i prawa pracy?

Czas trwania kursów poświęconych kodeksowi pracy jest bardzo zróżnicowany. Wiele zależy od tego, jaka jest tematyka danych zajęć, a także jakiemu celowi one służą.

Przykładowo, kurs z prawa pracy „dla zaawansowanych”, który skupia się na jednym, wąskim zagadnieniu, np. rozliczaniu pracy zdalnej, może trwać kilka-kilkanaście godzin. Mogą to być np. weekendowe warsztaty. Za to gdy w grę wchodzi przekrojowy kurs o kodeksie pracy od podstaw, mogą to być znacznie bardziej rozbudowane zajęcia, na które trzeba poświęcić kilka miesięcy. Czasami jednak warto odbyć dłuższe i bardziej rozbudowane szkolenie, które pozwoli zdobyć nowe kompetencje. Będą one przydatne choćby przy poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia. Mogą się też stać argumentem przy ubieganiu się o podwyżkę w obecnej firmie.

Warto też pamiętać, że koszt szkoleń z prawa pracy jest bezpośrednio skorelowany z czasem ich trwania. Jednak nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na koszt. Znaczenie ma również choćby to, kto poprowadzi zajęcia. Te, które odbywają się przy współpracy z doświadczonym i utytułowanym ekspertem-praktykiem, mogą wiązać się z wyższą ceną, choć nie jest to reguła.

Na szkolenia z prawa pracy można się zapisać zarówno online, jak i stacjonarnie. Dlatego warto przyjrzeć się dostępnym opcjom i wybrać tę najkorzystniejszą dla siebie. Wiedza, którą wyniesiesz z takich zajęć, przyda Ci się w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Gdzie szukać kursów i szkoleń z prawa pracy?

W znalezieniu dobrego szkolenia czy kursu z prawa pracy pomóc może katalog szkoleń online. Katalog szkoleń online to nic innego jak wyspecjalizowany w tematyce szkoleniowej portal internetowy, który zbiera terminy szkoleń od różnych firm szkoleniowych i organizatorów, a następnie publikuje je na jednej stronie internetowej. Tego typu katalog kursów kadrowo-płacowych znajdziemy na stronie https://eventis.pl/szkolenia/prawo-pracy, ale możemy oczywiście skorzystać też z innych stron internetowych zajmujących się publikowaniem informacji o nadchodzących szkoleniach, warsztatach, konferencjach i kursach. Jeśli szukamy szkoleń i kursów z szeroko pojętego obszaru zarządzania zasobami ludzkimi czy HR znajdziemy je na stronie https://eventis.pl/wydarzenia/kadry-human-resources, gdzie oprócz szkoleń i kursów zgromadzono również konferencje i kongresy dla działów HR.

Na co zwrócić uwagę wybierając szkolenie lub kurs dla siebie?

Głównym kryterium, którym warto kierować się przy wyborze wszelkiego typu szkoleń, kursów i warsztatów, zarówno tych online, jak i realizowanych w tradycyjnej sali szkoleniowej czy wykładowej, powinien być program wydarzenia i jego zgodność z naszymi potrzebami. Nawet opinie innych uczestników nie powinny być ważniejsze, bo każda osoba ma inne potrzeby, a więc jej ocena danego szkolenia czy kursu może być inna niż nasza. Analizujmy na ile w programie szkolenia omawiane są kwestie, na których najbardziej nam zależy. Zwróćmy uwagę również w jakiej formie prowadzone będą zajęcia – ćwiczenia, analiza przypadków z życia czy gry symulacyjne mogą być znacznie ciekawsze niż sucha prezentacja czy wykład.

Zobacz także