Wypadek w drodze do pracy – co wtedy?

droga do pracyPracownik, zmierzając do pracy i z powrotem, może (jak w każdym innym przypadku) ulec wypadkowi. Bez względu na to, czy porusza się on samochodem, czy innym środkiem komunikacji, jeśli nastąpi wypadek, pracownik może domagać się od pracodawcy wynagrodzenia w czasie niezdolności do wykonywania pracy. By było to jednak możliwe, wcześniej musi zostać spełniony szereg wymagań.

Wynagrodzenie po wypadku? Nie tak szybko

Wypadek na drodze do pracy i z pracy definiowany jest przez art. 57b 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według tych przepisów, by wypadek mógł zostać uznany jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • droga musi być możliwie najkrótsza lub najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych
  • czynność pokonywania drogi nie może być przerwana na dłużej niż na czas załatwienia uzasadnionej życiowo potrzeby.

Na początek pełna pensja, potem już tylko świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, a poszkodowany pracownik tymczasowo nie może wykonywać swoich zadań, ma prawo do otrzymywania pełnego wynagrodzenia przez 8 miesięcy. Przez pierwsze 33 dni koszty takiego świadczenia ponosi pracodawca, natomiast przez następne 182 dni – Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli po upływie tego okresu lekarz wyda orzeczenie, że pracownik nadal nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, podwładny może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Będzie ono wypłacane przez kolejny rok, przez pierwsze 3 miesiące w wysokości 90% zasiłku chorobowego, a przez kolejne 9 – 75%.

Nadal niezdolny do pracy? Pozostaje renta

Jeśli po upływie tego czasu pracownik nadal nie jest zdolny do wykonywania czynności zawodowych, może ubiegać się o rentę z ZUS-u, pod warunkiem, że posiada konieczne ubezpieczenie. Niestety w żadnym z tych przypadków poszkodowany nie może ubiegać się o odszkodowanie – wyjątkiem są osoby objęte dodatkowym ubezpieczeniem (najczęściej jest to wykupywane przez pracodawcę grupowe ubezpieczenie pracownicze). Osoba ubiegająca się o odszkodowanie nadal może korzystać z zasiłku chorobowego, rehabilitacyjnego oraz renty.

Na podstawie: Raport Płacowy.

Zobacz także